Ανακοίνωση – Αλλαγές αιθουσών για τα μαθήματα του κ. Γαργαλιάνου.

Έχουν αλλάξει οι αίθουσες για τα μαθήματα του κ. Γαργαλιάνου.

1904Ε – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ είναι τώρα στην αίθουσα “ Ι 4 ”

1905Ε ‐ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ  είναι τώρα στο “ Μικρό Αμφιθέατρο ”

Σχετικά αρχεία

© 2016 nured.uowm.gr