Απόφαση Έγκρισης κατάταξης δικαιούχων για στέγαση πρωτοετών φοιτητών Παιδαγωγικής Σχολής στη Φλώρινα ακαδ. έτους 2013-2014

Η ∆ιοικούσα Επιτροπή στη συνεδρίασή της µε περιφορά αριθµ. 214/21-10-2013 ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Εφορείας Φοιτητών Εστιών, για τη στέγαση πρωτοετών φοιτητών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστηµίου στη Φλώρινα ακαδηµαϊκού έτους 2013-2014. 
Η αξιολόγηση των αιτήσεων έγινε µε βάση το άρθρο 4 παρ. 2, 5 και το άρθρο 6 του εσωτερικού κανονισµού των φοιτητικών εστιών.
Για να δείτε την τελική εγκεκριµένη κατάταξη των δικαιούχων και των αναπληρωµατικών κατεβάστε το αρχείο.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση