ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 407/80 ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020 – 2021 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ.

Γνωστικό αντικείμενο

Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης επιτυχόντα/ επιτυχούσας

Μουσικοπαιδαγωγική,  Παιδικό Τραγούδι και Δημιουργικές Μουσικές Εφαρμογές στην προσχολική Εκπαίδευση

737/11-01-2021

Ψυχολογία Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

745/12-01-2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ : 03-02-2021 έως 05-02-2021

© 2016 nured.uowm.gr