ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τον τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού», το οποίο εγκρίθηκε από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, στοχεύει στην εξειδικευμένη επιστημονική εκπαίδευση και έρευνα. Η εκπαίδευση και η έρευνα προσανατολίζονται σε ζητήματα επικοινωνίας, διαπροσωπικών σχέσεων, επίλυση και αποφυγή συγκρούσεων, μεθόδους λήψης αποφάσεων, διαχείριση κρίσεων σε επικείμενες αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, στη γραφειοκρατική οργάνωση και νομοθεσία, διαχείριση κοινωνικών κρίσεων και διαφορετικότητας. Το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα φιλοδοξεί να προσελκύσει όλους τους απόφοιτους των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., Εκπαιδευτικούς Α΄ και Β΄ Εκπαίδευσης, Διευθυντές Σχολείων, απόφοιτους των Σχολών Εμπορικού και Πολεμικού Ναυτικού, απόφοιτους Τουριστικών Επαγγελμάτων καθώς και όλες τις κατηγορίες Δημοσίων Υπαλλήλων με κύριο στόχο τη βελτίωση των γνώσεων και την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στη Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού στον εργασιακό χώρο. Το Ανθρώπινο Δυναμικό είναι το πιο πλούσιο κεφάλαιο στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον.

Το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα διαρκέσει 1 ½  χρόνο και περιλαμβάνει διδακτικές ώρες, εξετάσεις, εργασίες και την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Με το νέο μεταπτυχιακό εξασφαλίζεις επιστημονικές γνώσεις και προοπτικές σε όλα τα επαγγελματικά πεδία, καθώς σκοπός του είναι η ανάπτυξη και η βελτίωση ικανών στελεχών που να μπορούν να διαχειριστούν εργασιακά ζητήματα και να αντιμετωπίζουν επιτυχώς τις σύγχρονες προκλήσεις που συνδέονται με ανθρώπους σε οργανισμούς και επιχειρήσεις. Τα μαθήματα θα γίνονται σε Φλώρινα και Κοζάνη.

Δίπλωμα Ειδίκευσης:

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού». Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ μπορούν να στελεχώσουν εξειδικευμένες θέσεις εργασίας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι οποίες απαιτούν γνώσεις και ανάπτυξη των ικανοτήτων στη Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού στον εργασιακό χώρο, ώστε να μπορούν να διαχειριστούν εργασιακά ζητήματα επικοινωνίας, και διαπροσωπικών σχέσεων επίλυση και αποφυγή συγκρούσεων, μεθόδους λήψης αποφάσεων, διαχείριση κρίσεων σε επικείμενες αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, στη γραφειοκρατική οργάνωση και νομοθεσία, διαχείριση κοινωνικών κρίσεων και διαφορετικότητας και να αντιμετωπίζουν επιτυχώς τις σύγχρονες προκλήσεις που συνδέονται με ανθρώπους σε οργανισμούς και επιχειρήσεις. Επίσης, οι απασχολούμενοι που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα θα είναι σε θέση να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση “ηγετικών” προσωπικοτήτων, σε ζητήματα ανάπτυξης και διαχείρισης της επικοινωνίας, ανάπτυξης “ηγετικών” δεξιοτήτων για υψηλόβαθμα στελέχη φορέων και οργανισμών, καθώς και να αναπτύξουν στρατηγικούς σχεδιασμούς για τη δυναμική των ομάδων στους οργανισμούς.

Χρονική Διάρκεια και Δομή:

Η χρονική διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος θα είναι τρία διδακτικά εξάμηνα από τα οποία το τρίτο θα είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση και μόνο της μεταπτυχιακής εργασίας.

Σκοπός Αντικείμενο:

Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) αποσκοπεί στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στην εξειδικευμένη επιστημονική εκπαίδευση και την έρευνα. Έχει ως αφετηρία το διεθνή πολιτικό και πολιτισμικό ανταγωνισμό, τη σύγχρονη επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη και διεύρυνση του επαγγελματικού χώρου σε συνάφεια με τα επικείμενα εργασιακά προβλήματα και επικεντρώνεται στις εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού.

Αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι η ανάπτυξη και βελτίωση της γνώσης και της έρευνας σε περιοχές που άπτονται την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης επικοινωνίας, στην επικοινωνία στους οργανισμούς και στη δυναμική των ομάδων. Το νέο ΠΜΣ καλύπτει όλα τα γνωστικά πεδία και επαγγέλματα, εφόσον προσφέρει επαγγελματικά εφόδια και ενασχολείται με το σύνολο των εκπαιδευτικών ενεργειών, οι οποίες συμβάλλουν στην προσωπική επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων σε όλα τα πεδία της ιεραρχίας, παρέχοντας επικοινωνιακές ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στα μελλοντικά εργασιακά τους καθήκοντα.

Σημασία:

Ο ρόλος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και κατεξοχήν η Παιδαγωγική του Σχολή οφείλει να παρέχει ευρεία εκπαίδευση σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την αγωγή, την εκπαίδευση, την κοινωνικοποίηση και την επικοινωνία του ανθρώπου, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του συνειδητοποιημένου πολίτη και εργαζόμενου. Η Παιδαγωγική Σχολή αποκτά μια νέα και ιδιαίτερη διάσταση στο πεδίο του εργασιακού περιβάλλοντος, προσφέροντας για όλους τους επαγγελματικούς χώρους και τα γνωστικά πεδία, είτε πρόκειται για άτομα που θα στελεχώσουν θέσεις εργασίας, είτε πρόκειται για ήδη απασχολούμενους, ένα μεταπτυχιακό στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδεύονται σε ζητήματα επικοινωνιακής διαχείρισης (Communication Managment) σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στην οργανωτική και διοικητική δομή τους και στον εμπλουτισμό και τη βελτίωση των ικανοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ηλεκτρονική αίτηση

Επικοινωνία

Επιστημονικά Υπεύθυνη:

Σωτηρία Τριαντάρη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π.Τ.Ν. / Π.Δ.Μ.
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας

Ελένη Φωτιάδου (Διοικητική υποστήριξη)

Νικόλαος Μυρωνίδης (Διοικητική – Τεχνική υποστήριξη)

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλεφωνικά
Γραμματεία Προγράμματος: 2385055100 – 2385055102

Με fax
Γραμματεία Προγράμματος: 2385055099

Με e-mail
pmsedad@uowm.gr

Για γενικά θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Προγράμματος μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Προγράμματος στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:

Ταχυδρομικά
Η ταχυδρομική διεύθυνση του Προγράμματος είναι η εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
3ο χλμ. Εθνικής οδού Φλώρινας – Νίκης
Τ.Κ. 53100, Φλώρινα.

Με τη ένδειξη: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.
«Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου

Σχετικά αρχεία

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση