Τίτλοι ΠΜΣ

Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού»
Περισσότερες πληροφορίες

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στις «Επιστήμες της Αγωγής» με τις εξής κατευθύνσεις:

  1. Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (σαράντα θέσεις) τα μαθήματα θα γίνονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα (http://www.nured.uowm.gr/didaskalianeasellinikis)
  2. Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση − Bilingual Special Education (σαράντα θέσεις), τα μαθήματα θα γίνονται στην ελληνική ή και αγγλική γλώσσα (http://www.nured.uowm.gr/bilingualspecialeducation)
  3. Πολιτισμικές Σπουδές Σημειωτική και Επικοινωνία − Cultural Studies, Semiotics and Communication (σαράντα θέσεις), τα μαθήματα θα γίνονται στην ελληνική ή και αγγλική γλώσσα (http://semiotics.nured.uowm.gr)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο: «Δημιουργική Γραφή» http://dim-grafi.uowm.gr/
Περισσότερες πληροφορίες

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Νηπιαγωγών και Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο: «Εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες, το περιβάλλον και την τεχνολογία – Educational Sciences: Science, Environment and Technology in Education» http://www.fepms.edu.uowm.gr/

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Νηπιαγωγών και Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Επαγγελματική μάθηση και καινοτομίες στην εκπαίδευση» http://edupost.uowm.gr/

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση