Παλιά – Ανενεργά ΠΜΣ

  1. «Επιστήμες της Αγωγής» με 5 κατευθύνσεις και
  2. ΔΠΜΣ με το ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ «Γνωστική και Κινητική Ανάπτυξη»

στα οποία από 2014-2015 δεν εισήχθησαν άλλοι υποψήφιοι, λειτούργησε μόνο το Γ΄ και Δ΄ εξάμηνο, υπάρχουν οι εν ενεργεία φοιτητές που δεν έχουν αποφοιτήσει καθώς από τους εσωτερικούς κανονισμούς του παρέχεται η δυνατότητα για 2+2 έτη σπουδών.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση