Εσωτερικός Κανονισμός

Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. Β7/29633 (ΦΕΚ 801/ τ.Β΄/28.5.2004) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα). Παράταση λειτουργίας του ανωτέρω Π.Μ.Σ.

Σχετικά αρχεία

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση