Πανελλήνιο συνέδριο με διεθνή συμμετοχή: Η Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας (ως πρώτης/μητρικής, δεύτερης/ξένης)

4 Σεπτεμβρίου 2009 έως 6 Σεπτεμβρίου 2009

Πανελλήνιο συνέδριο με διεθνή συμμετοχή: Η Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας (ως πρώτης/μητρικής, δεύτερης/ξένης)

04/09/2009 – 09:00
06/09/2009 – 23:00
Etc/GMT+3

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Το Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οργανώνει Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή με θέμα:

Η Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας (ως πρώτης/μητρικής, δεύτερης/ξένης)

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να τοποθετηθούν πάνω σε θέματα που σχετίζονται με:

  • τη διδασκαλία και εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως πρώτης/μητρικής, δεύτερης/ ξένης,
  • τις νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις,
  • τις νέες τεχνολογίες στη γλωσσική διδασκαλία,
  • τις κοινωνικοπολιτισμικές παραμέτρους στη διδασκαλία των γλωσσών,
  • την επιμόρφωση εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως πρώτης/μητρικής, δεύτερης/ξένης,
  • την εξ αποστάσεως διδασκαλία,
  • τη διαπολιτισμική διάσταση στη διδασκαλία της γλώσσας,
  • τα αναλυτικά προγράμματα για τη γλωσσική διδασκαλία,
  • τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας για παιδιά με ειδικές ανάγκες ή με μαθησιακές δυσκολίες, και
  • τη διαμόρφωση συμβατικού και εναλλακτικού διδακτικού υλικού.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Νυμφαίο της Φλώρινας,

από 4 ως 6 Σεπτεμβρίου 2009

Ιστοσελίδα του συνεδρίου

© 2016 nured.uowm.gr