Μεταναστευτικές διαδρομές: σχολικοί σταθμοί και ψυχοκοινωνικές αποσκευές

13 Δεκεμβρίου 2013 έως 15 Δεκεμβρίου 2013

13-15/12/2013 (Θεσσαλονίκη) –  Μεταναστευτικές διαδρομές: σχολικοί σταθμοί και ψυχοκοινωνικές αποσκευές

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ –  ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

© 2016 nured.uowm.gr