Επιμορφωτική, εργαστηριακή συνεδρία Spotlighters

25 Νοεμβρίου 2021 έως 25 Νοεμβρίου 2021 9:00 AM - 12:30 AM

Την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Anatolia College στη Θεσσαλονίκη διπλή εργαστηριακή συνεδρία επιμορφωτικού χαρακτήρα με στόχο τη διάχυση αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού προγράμματος SPOTLIGHTERS: Illuminating student paths to resilience with the science of stress

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση