Διεθνές συνέδριο: “Η Δυτική Μακεδονία: Από την ένταξη στο ελληνικό κράτος έως σήμερα”

8 Νοεμβρίου 2012 έως 11 Νοεμβρίου 2012

Διεθνές Συνέδριο

Φλώρινα, 8 – 11 Νοεμβρίου 2012

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας οργανώνει διεθνές συνέδριο με θέμα Η Δυτική Μακεδονία: Από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί σε μια ιδιαίτερα σημαντική χρονική στιγμή, με τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από την απελευθέρωση της Δυτικής Μακεδονίας και την ένταξή της στο ελληνικό κράτος.

Ιστότοπος του συνεδρίο (conference website)

© 2016 nured.uowm.gr