Διεθνές Συνέδριο για τον Νετζατί Τζουμαλί

1 Ιουνίου 2007 έως 3 Ιουνίου 2007

Διεθνές συνέδριο για τον Νετζατί Τζουμαλί

Διεθνές Συνέδριο για τον Νετζατί Τζουμαλί

(Φλώρινα 1-3 Ιουνίου 2007)

Τα προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνουν Συνέδριο για το έργο του Τούρκου συγγραφέα Νετζατί Τζουμαλί (Φλώρινα 1921- Πόλη 2000), στο οποίο θα μετάσχουν με εισηγήσεις τους ακαδημαϊκοί σύνεδροι από την Ελλάδα και από την Τουρκία.

Όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος με εισήγησή τους ή να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου, μπορούν να απευθύνονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: foe@uowm.gr ή dsouliot@uowm.gr ή aandreou@uowm.gr ή siliadou@uowm.gr.

Οι τίτλοι των εισηγήσεων θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 30 Μαρτίου και οι περιλήψεις τους (έως 200 λέξεις) μέχρι τις 16 Απριλίου 2007 στην πρώτη από τις πιο πάνω διευθύνσεις.

Περισσότερες πληροφορίες (Πρόγραμμα του Συνεδρίου κ.λπ.) θα ανακοινώνονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

 

© 2016 nured.uowm.gr