Θεατρικό Παιχνίδι

8ο εξάμηνο, Θεατρικό Παιχνίδι - Κουκλοθέατρο

Διδάσκουσα - ων Γαργαλιάνος Σταμάτης
Κωδικός Μαθήματος 1908Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Γενικών Γνώσεων, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι

Περιεχόμενο μαθήματος

Εδώ περιλαμβάνονται θεατρικά παιχνίδια και ασκήσεις που μπορούν να εφαρμοσθούν στην ελληνική εκπαίδευση, ενώ παράλληλα αναλύονται θεωρητικά ζητήματα του ιδίου αντικειμένου, τα οποία αποτελούν βασικό υποστήριγμα όλων των ασκήσεων. Εξετάζονται τα προβλήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή των ασκήσεων στη σχολική τάξη, τόσο σε οργανωτικό όσο και σε καλλιτεχνικό επίπεδο, ενώ επιχειρείται μια προσπάθεια επίλυσής τους μέσα από αντίστοιχες προτάσεις του καθηγητή. Το Θεατρικό Παιχνίδι στο μάθημα αυτό συνδυάζεται με τις αρχές της Θεατρικής Αγωγής, χωρίς θεωρητικολογίες και άτοπες προσεγγίσεις, έτσι ώστε η μια ειδικότητα να υποβοηθεί την άλλη σε μέγιστο βαθμό. Επίσης, στη διάρκεια του εξαμήνου εκτελούνται από τον καθηγητή ασκήσεις Θεατρικού Παιχνιδιού στα πλαίσια μικρών θεατρικών παραστάσεων. Οι ασκήσεις αυτές είναι αυτή του Κύκλου, του Καθρέπτη, του Οδηγού, του Γλύπτη, της Εισόδου-Εξόδου, του Μουσείου, των Τριών Λέξεων, της Γκριμάτσας, του Μαγικού Κουτιού κ.ά.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Οχι, διότι τα μαθήματά μου είναι θεατρικά.
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Οχι, διότι τα μαθήματά μου είναι θεατρικά.
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Οχι, διότι τα μαθήματά μου είναι θεατρικά.
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Οχι, διότι τα μαθήματά μου είναι θεατρικά.
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Οχι, διότι τα μαθήματά μου είναι θεατρικά.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
6. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
7. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
8. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Φροντίζω ώστε όλοι οι φοιτητές να γνωρίζουν τη μέθοδο αξιολόγησης από τη αρχή του κάθε εξαμήνου. Αυτό γίνεται με ανακοινώσεις εντός της αίθουσας, στο Διαδίκτυο και στον Σύλλογο Φοιτητών. ΄Ολοι οι φοιτητές ξέρουν πώς θα βαθμολογηθούν από την πρώτη μέρα των μαθημάτων. Φροντίζω, επίσης, να γνωρίζουν όλοι τον βαθμό των υπολοίπων, και σε κάθε περίπτωση, να είναι όλοι αντικειμενικοί.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση