Θεατρικό Παιχνίδι

8ο εξάμηνο, Θεατρικό Παιχνίδι - Κουκλοθέατρο

Διδάσκουσα - ων Γαργαλιάνος Σταμάτης
Κωδικός Μαθήματος 1908Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Επιλογής , Γενικών Γνώσεων, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/

Περιεχόμενο

Εδώ περιλαμβάνονται θεατρικά παιχνίδια και ασκήσεις που μπορούν να εφαρμοσθούν στην ελληνική εκπαίδευση, ενώ παράλληλα αναλύονται θεωρητικά ζητήματα του ιδίου αντικειμένου, τα οποία αποτελούν βασικό υποστήριγμα όλων των ασκήσεων. Εξετάζονται τα προβλήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή των ασκήσεων στη σχολική τάξη, τόσο σε οργανωτικό όσο και σε καλλιτεχνικό επίπεδο, ενώ επιχειρείται μια προσπάθεια επίλυσής τους μέσα από αντίστοιχες προτάσεις του καθηγητή. Το Θεατρικό Παιχνίδι στο μάθημα αυτό συνδυάζεται με τις αρχές της Θεατρικής Αγωγής, χωρίς θεωρητικολογίες και άτοπες προσεγγίσεις, έτσι ώστε η μια ειδικότητα να υποβοηθεί την άλλη σε μέγιστο βαθμό. Επίσης, στη διάρκεια του εξαμήνου εκτελούνται από τον καθηγητή ασκήσεις Θεατρικού Παιχνιδιού στα πλαίσια μικρών θεατρικών παραστάσεων. Οι ασκήσεις αυτές είναι αυτή του Κύκλου, του Καθρέπτη, του Οδηγού, του Γλύπτη, της Εισόδου – Εξόδου, του Μουσείου, των Τριών Λέξεων, της Γκριμάτσας, του Μαγικού Κουτιού κ.ά.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές του μαθήματος αυτού στο τέλος του εξαμήνου θα κατέχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων σε ζητήματα Θεατρικού Παιχνιδιού. Αυτές θα βασίζονται στη γενική μεταλυκειακή εκπαίδευση τους και θα υποστηρίζεται από επιστημονικά συγγράμματα υψηλού επιπέδου. Επίσης οι γνώσεις τους θα περιλαμβάνουν και θεωρίες που πηγάζουν από σύγχρονες εξελίξεις του γνωστικού αυτού αντικείμενου. Θα είναι σε θέση να χειρίζονται τις γνώσεις που απέκτησαν με μια προσέγγιση που θα αποδεικνύει μια σχετική επαγγελματική προσέγγιση του αντικείμενου του Νηπιαγωγού ή, γενικά, του επαγγέλματος τους. Επίσης θα διαθέτουν ικανότητες που θα αποδεικνύονται με την ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρημάτων και την επίλυση προβλημάτων στο πλαίσιο του γνωστικού τους παιδαγωγικού πεδίου. Θα έχουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν σχετικά στοιχειά της γενικότερης Παιδαγωγικής Επιστήμης για να προβαίνουν σε κρίσεις και προβληματισμούς σε συναφή καλλιτεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά ή ηθικά ζητήματα. Επίσης θα είναι ικανοί να μεταδίδουν απόψεις, ιδέες, πληροφορίες, ερωτήματα και λύσεις τόσο σε ειδικό όσο και σε όχι ειδικό ακροατήριο. Τέλος θα καταφέρουν να αναπτύξουν εκείνες τις ικανότητες απόκτησης γνώσεων, ακριβώς όσες τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακές η άλλες σπουδές χωρίς να προσφεύγουν στη βοήθεια προηγούμενων καθηγητών ή σχετικών εγχειριδίων.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση