Τέχνες του Βιβλίου

5ο εξάμηνο, Λογοτεχνία

Διδάσκουσα - ων Παπαγεωργίου Ευθυμία
Κωδικός Μαθήματος 1007Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 36
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Ελεύθερης Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΟΧΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED416/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: . έχει εξειδικευμένες γνώσεις της τεχνικής, των εργαλείων, της ορολογίας των 2 βασικών παραδοσιακών τέχνων του βιβλίου( χειροποίητη βιβλιοδεσία και τυπογραφία με στοιχειοθεσία) και τη συμβολή τους στην υπηρεσία της διαχρονικής παραγωγής, διακίνησης, αναγνωσιμότητας και διάσωσης του γραπτού κειμένου, καθώς και στην καθοριστική επίδραση των παραδοσιακών μέσων αναπαραγωγής του έντυπου στις σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους . είναι σε θέση να δημιουργεί(τύπωση - βιβλιοδετική κατασκευή)ένα βιβλίο σύμφωνα με όλους τους τυπογραφικούς, βιβλιοδετικούς και τεχνογραφικούς κανόνες . είναι σε θέση να διακρίνει και να εκτιμά μια καλή έκδοση, να ανακαλύπτει νέες τεχνικές βιβλιοδεσίας (για παιδιά - ενήλικες), τη μορφωτική και καλλιτεχνική τους αξία και να εξετάζει κατά πόσο υπηρετούν τον αναγνώστη και την ανάγνωση (δεξιότητες) . αναπτύσσει χειρονακτικές επιδεξιότητες στη χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων και οργάνων στης τυπογραφίας και της βιβλιοδεσίας (δεξιότητες) . συνδυάζει και σχεδιάζει νέες πρωτότυπες βιβλιοδετικές πρακτικές, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και την αισθητική της νέας γενιάς( μελλοντικοί, μαθητές του/της)όσο αφορά στον τρόπο φύλαξης, μεταφοράς και ανάγνωσης του έντυπου κειμένου (ικανότητες) . συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του/της στην οργάνωση ποικίλων δράσεων βιβλιοδεσίας και βιβλιοφιλίας σε σχολεία με στόχο την ενίσχυση της αγωγής για το βιβλίο . Αναλύει και "συστήνει" το βιβλίο ως αντικείμενο, ώστε να αγαπηθεί και ως κείμενο μέσα από project φιλαναγνωσίας και σε συνεργασία με κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς που υπηρετούν το βιβλίο (ικανότητες).

Γενικές ικανότητες

. Αυτόνομη εργασία . Ομαδική εργασία . Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον . Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών . Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης . Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Περιεχόμενο μαθήματος

Η γόνιμη σχέση του φοιτητή με το βιβλίο ως αντικείμενο. Γνωριμία με τις τέχνες και τις τεχνικές παραγωγής ενός βιβλίου. Εκμάθηση Χειροποίητη Βιβλιοδεσίας – Εκμάθηση τυπογραφικής τέχνης και τεχνικής με στοιχειοθεσία – Εκδοτικές εργασίες - Βιβλιοθηκονομικοί κανόνες - Δράσεις και projects βιβλιοφιλίας Συστηματικότερα: i. Εκμάθηση χειροποίητης βιβλιοδεσίας: Κατασκευή ραφτού βιβλίου (εργαστήριο) ii. Εκμάθηση παραδοσιακής τυπογραφίας - Τύπωση κειμένου με την τεχνική της στοιχειοθεσίας iii. Είδη βιβλιοδεσίας iv. Εργαλεία βιβλιοδεσίας και τυπογραφίας v. Εκδοτικοί και τεχνογραφικοί όροι και δεοντολογία vi. Προσαρμοσμένες βιβλιοκατασκευές για μαθητές Νηπιαγωγείου vii. Πρακτική εφαρμογή των οικείων γνώσεων σε Νηπιαγωγεία

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο στα Εργαστήρια
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
ΥΠΟΣΤΗΡΙΣΤΙΚΑ POWER POINT ME ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ. ΠΡΟΒΟΛΕΣ VIDEO ME ΠΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ TEXNOTΡΟΠΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚAI O,TI ΑΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΡΙΝΕΙ Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΟΤΙ ΘΑ ΔΙΕΥΡΥΝΕΙ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ.
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ Ε-ΜΑΙLS
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Εργαστηριακές ασκήσεις 40
φροντιστηριακές ασκήσεις 10
Προετοιμασία για τις εργαστηριακές ασκήσεις 20
Ατομική έρευνα και μελέτη( αναζήτηση βιβλιογραφίας - πλοήγηση το Διαδίκτυο) 20
Προετοιμασία για ομαδικές δραστηριότητες 20
Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Νηπιαγωγεία 8
Συνεργασία με το διδάσκοντα 2
Σύνολο Μαθήματος 120
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Πρόοδος.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
6. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
7. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
8. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ή ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

. Γιανιάρης, Ανδρέας- Γιανιάρη, Φρόσω Α. (1983). Βιβλιοδεσία: τέχνη και τεχνική . Κική Δούνη κ.α. (2010). Η τέχνη και η τεχνική της βιβλιοδεσίας. Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη . Bringhurst, Elizabeth (2004). Στοιχεία της τυπογραφικής τέχνης. Αθήνα: Παν/κές Εκδόσεις Κρήτης . Πρακτικά του 1ου παγκοσμίου συνεδρίου τυπογραφίας και οπτικής επικοινωνίας(2002). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Παν/μίου Μακεδονίας. . Μorison, Stavley (1990). Βασικές αρχές της Τυπογραφίας. Θεσσαλονίκη: Τυποφιλία

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

ΟΧΙ

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση