Στατιστική

5ο εξάμηνο, Μεθοδολογία Έρευνας

Διδάσκουσα - ων Αναστασιάδου Σοφία
Κωδικός Μαθήματος 0106Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses

Περιεχόμενο

Ι. Θεωρητικό μέρος:
Συλλογή, Ταξινόμηση και Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων, Εμπειρικές Κατανομές. Μέτρα Θέσης, Μέτρα Διασποράς, Μέτρα Ασυμμετρίας, Παλινδρόμηση, Συσχέτιση.

ΙΙ. Πρακτικό μέρος:
Στατιστική επεξεργασία δεδομένων με τη βοήθεια του Excel.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και φοιτήτριες αναμένεται:
– να καταλαβαίνουν τα μέτρα θέσης
– να καταλαβαίνουν τα μέτρα διασποράς
– να καταλαβαίνουν τα μέτρα ασυμμετρίας
– να γνωρίζουν την έννοια της παλινδρόμησης
– να γνωρίζουν την έννοια της συχνότητας
– να κατασκευάζουν πίνακα συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων
– να κατασκευάζουν στατιστικα διαγράμματα

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση