Πολιτική Κουλτούρα και Εκπαιδευτική Πολιτική

5ο εξάμηνο, Κοινωνικές Επιστήμες και Έρευνα στην Εκπαίδευση

Διδάσκουσα - ων Καλεράντε Ευαγγελία
Κωδικός Μαθήματος 0511Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Ειδικού Υποβάθρου
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED301/

Περιεχόμενο

Εξετάζεται η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής κουλτούρας, όπως αυτή εκφράζεται με τις στάσεις και συμπεριφορές των δρώντων υποκειμένων σε συνάφεια με τη δομή του πολιτικού συστήματος. Αναλύεται το ζήτημα των κοινωνικο-εκπαιδευτικών ανισοτήτων σε συνάρτηση με το πολιτικό πεδίο διαμόρφωσης και αναπαραγωγής τους. Μελετώνται ερμηνευτικά σχήματα εκπαιδευτικής πολιτικής με βάση τη σχέση πολιτική κουλτούρα-ιδεολογία-εκπαίδευση.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοούν τον ορό της πολίτικης κουλτούρας και τη σχέση της με τις δομές του εθνικού πολίτικου συστήματος και του διεθνούς πολιτικού περιβάλλοντος.
  • Εντάσσουν την εκπαίδευση μέσα στην εξελισσόμενη πολιτική κουλτούρα, η όποια αναμορφώνεται σε στενή σχέση με την ιδεολογική εξέλιξη, την πολιτισμική διαφοροποίηση και την αναπτυσσομένη κοινωνική δυναμική.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση