Πολιτική Φιλοσοφία της Παιδείας: Ρητορική και Επικοινωνία

5ο εξάμηνο, Φιλοσοφία και Φιλοσοφικές Προϋποθέσεις της Αγωγής

Κωδικός Μαθήματος 0303Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Ειδικό υπόβαθρο με ανάπτυξη δεξιοτήτων κυρίως επικοινωνιακών - ρητορική και ρητορικές τεχνικές
Προαπαιτούμενα μαθήματα Εισαγωγή στη φιλοσοφία και Φιλοσοφία της παιδείας
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/

Περιεχόμενο

Στο εν λόγω επιλεγόμενο μάθημα γίνεται αναφορά στις έννοιες πολιτική φιλοσοφία και παιδεία και προσδιορισμός της σχέσης τους. Οι φοιτητές εμβαθύνουν στο υπόβαθρο της εκπαιδευτικής πολιτικής στην αρχαιότητα, το Βυζάντιο, τα νεότερα και σύγχρονα χρόνια. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα να κατανοήσουν την πρόταση της εκπαιδευτικής πολιτικής της ιδεαλιστικής, της υπαρξιστικής και της πραγματιστικής φιλοσοφίας. Επιπλέον, οι φοιτητές κατανοούν τη σχέση της φιλοσοφίας με τη ρητορική και την πολιτική και συνειδητοποιούν την εξέλιξη και επέκταση της ρητορικής σήμερα μέσα από την επιστήμη της επικοινωνίας και της σημειωτικής.

Μαθησιακά αποτελέσματα

  1. Να κατανοήσουν τη σχέση της πολιτικής φιλοσοφίας με την εκπαίδευση και την εκπαιδευτική πολιτική.
  2. Να μάθουν και να γνωρίσουν τη σχέση της φιλοσοφίας με τη ρητορική και τη σημασία που έχει η ρητορική για την επικοινωνία στο πλαίσιο της πολιτικής και της εκπαίδευσης.
  3. Να κατανοήσουν βασικές έννοιες από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα που αφορούν την ηθική και πολιτική φιλοσοφία, τη ρητορική, τη σημειωτική και την επικοινωνία.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση