Πειραματική Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών

3ο εξάμηνο, 4ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Ζουπίδης Τάσος
Παπαδοπούλου Πηνελόπη
Κωδικός Μαθήματος 1609Ε

Περιεχόμενο

Το μάθημα έχει εργαστηριακό χαρακτήρα. Οι φοιτητές/τριες συνεργάζονται σε ομάδες των 4 τόμων και πραγματοποιούν πειράματα με απλά υλικά και όργανα και συσκευές καθώς επίσης και με την χρήση απλών εκπαιδευτικών λογισμικών. Σκοπός του μαθήματος η άσκηση των φοιτητών/τριών Παιδαγωγικών Τμημάτων στις πρακτικές των Φυσικών Επιστημών (με επικέντρωση κυρίως στη Φυσική και τη Βιολογία), έτσι ώστε να είναι ικανοί/ές να τις συμπεριλάβουν στον διδακτικό τους σχεδιασμό. Οι μέθοδοι διδασκαλίας επικεντρώνονται κυρίως στην υλοποίηση πειραματικών δραστηριοτήτων και διερευνήσεων σε μικρές ομάδες με τη χρήση πραγματικών υλικών ή ΤΠΕ.
Η παρουσία των φοιτητών/τριών στο μάθημα είναι υποχρεωτική.
Ενδεικτική θεματολογία των εργαστηριακών ασκήσεων:

  1. Παρατηρώντας τους ζωντανούς οργανισμούς: Επικέντρωση της παρατήρησης – Μακρόχρονη παρατήρηση – παρατήρηση με τεχνολογικά βοηθήματα.
  2. Ταξινομώντας τους ζωντανούς οργανισμούς: Ταξινομήσεις με ένα και δύο κριτήρια, χρονοσειρές με βάση τον κύκλο ζωής των οργανισμών.
  3. Η εργασία στο πεδίο (σχεδιασμός – προσδοκίες – προφυλάξεις).
  4. Η στρατηγική ελέγχου των μεταβλητών στη Φυσική (πλεύση / βύθιση, τριβή) και στους ζωντανούς οργανισμούς (φύτρωση – βλάστηση των φυτών, παράγοντες)
  5. Διερευνήσεις σε θέματα Βιολογίας
  6. Διερευνήσεις στη Φυσική (Ενδεικτικά: ο αέρας, η διαλυτότητα, πλεύση/βύθιση, μέρα / νύχτα, οι μαγνήτες, οι φακοί, το απλό κύκλωμα)

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και φοιτήτριες αναμένεται:

  • να αποκτήσουν εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση πειραμάτων με στόχο την επαλήθευση / διάψευση σχετικών υποθέσεων
  • να ασκηθούν στο σχεδιασμό πειραματικών δραστηριοτήτων που να επιτρέπουν την εμπλοκή όλων των παιδιών προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας
  • να ενισχύσουν την παιδαγωγική τους γνώση που σχετίζεται με την διδασκαλία τόσο του περιεχομένου και όσο και των πρακτικών και πειραματικών δεξιοτήτων καθώς επίσης και με την ένταξη των διερευνητικών/επιστημονικών πρακτικών στον διδακτικό σχεδιασμό

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση