Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου Φυσικών Επιστημών

5ο εξάμηνο, Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση

Κωδικός Μαθήματος 2214Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 5
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/NURED162/

Περιεχόμενο

3-ωρο εργαστηριακό μάθημα που στηρίζεται στην ανάδειξη – ανάπτυξη της Παιδαγωγικής Γνώσης περιεχομένου ΦΕ των υποψηφίων Νηπιαγωγών Μετά τη θεωρητική εισαγωγή στην ΠΓΠ ΦΕ, υπάρχουν τρεις θεματικές περιοχές Α. πλεύση / βύθιση Β. θερμότητα – θερμοκρασία Γ. Δυναμικές αλληλεπιδράσεις με 3 εργαστηριακές ασκήσεις σε κάθε θεματική Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΓΡΑ 1ο Εργαστήριο: Διατύπωση και έλεγχος υποθέσεων – Πειράματα που αναδεικνύουν ορισμένους παράγοντες που επηρεάζουν την πλεύση 2ο Εργαστήριο: Άσκηση στη μέτρηση μήκους, μάζας, όγκου και όγκου εντοπιζόμενου υγρού 3ο Εργαστήριο: Σχεδιασμός δραστηριοτήτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας Β’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΖΕΣΤΗ – ΚΡΥΟ. ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 4ο Εργαστήριο: Διατύπωση και έλεγχος υποθέσεων για τις έννοιες ζέστη / κρύο – θερμαντήρες, ψυκτήρες και θερμοσκόπια 5ο Εργαστήριο: Εννοιοποίηση των περιγραφών με όρους θερμότητας. Διάκριση θερμοκρασίας – θερμότητας 6ο Εργαστήριο: Σχεδιασμός δραστηριοτήτων για την προσχολική ηλικία, από την περιοχή των θερμικών φαινομένων Γ’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 7ο Εργαστήριο: Πειραματισμός για την ανάδειξη ορισμένων αλληλεπιδράσεων και ταξινόμησή τους 8ο Εργαστήριο: Μέτρηση Δυνάμεων 9ο Εργαστήριο: Σχεδιασμός δραστηριοτήτων για τα Νήπια Γ’ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές α) να μπορούν να εκτελούν πειράματα για να ελέγχουν τις ιδέες τους. Π.χ. ότι κάθε σώμα βυθιζόμενο σε ένα υγρό εκτοπίζει τόσο βάρος νερού , όσο το βάρος του. βάνα μπορούν να σχεδιάζουν απλά πειράματα για το νηπιαγωγειο και να τα υποστηρίζουν διδακτικά , όπως η κατασκευή συγκριτικού θερμό μέτρου, που δείχνει την αρχή λειτουργιάς του στα νήπια. γ) να μπορούν να αξιολογούν την μαθηση των νηπίων ως αποτέλεσμα της υλοποίησης των πειραμάτων.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση