Παιδαγωγικά Παιχνίδια στην Προσχολική Ηλικία

2ο εξάμηνο, Κινητική Αγωγή

Διδάσκουσα - ων Σέμογλου Κλεονίκη
Κωδικός Μαθήματος 2003Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Ειδικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED134/

Περιεχόμενο

Κινητικά χαρακτηριστικά παιδιών προσχολικής ηλικίας.
Το παιχνίδι μέσο δημιουργικής και κινητικής ανάπτυξης.
Η οργάνωση του χώρου. Δημιουργία ομάδων.
Παιχνίδια ανοικτού και κλειστού χώρου.
Παιχνίδια με τρέξιμο και κυνηγητό. Παιχνίδια γενικής κινητικής επιδεξιότητας (γνώσης σώματος, αίσθησης χώρου – χρόνο, ισορροπίας, ικανότητας αντίδρασης, προσανατολισμού).
Παιχνίδια χειρισμού. Παιχνίδια με μπάλα και άλλα φορητά όργανα.
Παραδοσιακά παιχνίδια. Μιμητικά παιχνίδια. Παιχνίδια ρόλων. Ψυχαγωγικά παιχνίδια.
Μουσικοκινητικά παιχνίδια. Τραγουδοπαιχνίδια.
Εισαγωγή στους παραδοσιακούς χορούς.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα εστιάζεται στην αξία του παιδαγωγικού παιχνιδιού στην ψυχοκινητική ανάπτυξη του νηπίου. Στόχος της ύλης του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές της έννοιας του παιχνιδιού και τη χρήση του ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Δίδεται έμφαση στη θεωρία και την πράξη και επιδιώκεται με αυτό τον τρόπο, οι φοιτήτριες/φοιτητές να βιώσουν το ρυθμό και την κίνηση μέσα από μια σειρά μαθημάτων, πρακτικών και δημιουργικών.
Βασικό στόχο του μαθήματος αποτελεί η γνωριμία με στοιχεία της παράδοσης και του πολιτισμού, μέσα από παραδοσιακά παιχνίδια και παραδοσιακούς χορούς. Τέλος, γίνεται αναφορά στις μεθόδους διδασκαλίας με στόχο την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου και αναπτυξιακά κατάλληλων παιχνιδιών/δραστηριοτήτων μέσα και έξω από την τάξη.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • γνωρίζουν μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών κατάλληλα για την προσχολική ηλικία
  • σχεδιάσουν, οργανώσουν και να πραγματοποιήσουν το προσχεδιασμένο παιχνίδι
  • επιλέξουν ή να τροποποιήσουν το παιχνίδι/δραστηριότητα σε συνάρτηση με τους στόχους που έχουν θέσει για τη συγκεκριμένη διδασκαλία
  • εκφράζονται μέσα από την κίνηση και να σχεδιάζουν δημιουργικά προγράμματα σε σχέση με την κίνηση, το χορό και το παιχνίδι
  • γνωρίσουν ποικίλα παραδοσιακά παιχνίδια και χορούς
  • αναπτύξουν το ρυθμό και τη γνώση στη χορογραφία σε τοπικούς, παραδοσιακούς, εθνικούς και διεθνείς χορούς.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση