Οργάνωση Θεατρικής Παράστασης

5ο εξάμηνο, Θεατρικό Παιχνίδι - Κουκλοθέατρο

Διδάσκουσα - ων Γαργαλιάνος Σταμάτης
Κωδικός Μαθήματος 1904Ε
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι

Περιεχόμενο μαθήματος

Στο μάθημα αυτό διδάσκονται έννοιες όπως ο Οργάνωση, ο Σχεδιασμός, η Επίβλεψη των μαθητών-ηθοποιών, η ανθρώπινη Διοίκηση μέσα σε μια παράσταση, οι σχέσεις του οργανωτή παραστάσεων με τους καλλιτεχνικούς ή οργανωτικούς συντελεστές. Εξετάζονται επίσης έννοιες όπως ο Προγραμματισμός, η Διαχείριση Ταμείου, η Διαφήμιση, ο Ελεγχος των Μικρών Ομάδων που δημιουργούνται στα πλαίσια του Σχολείου, η Ανεύρεση Χορηγών, ο Ορισμός Ημερομηνιών Παραστάσεων, η Επιλογή του Χώρου όπου αυτές θα γίνουν, οι τυχόν αμοιβές καλλιτεχνικών ή τεχνικών εξωσχολικών συντελεστών, η επαναφορά των αντικειμένων στη αρχική θέση τους. Εξετάζονται και δευτερεύοντα αλλά σημαντικά θέματα όπως η φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση για λόγους αρχείου, οι σχέσεις της Ομάδας με τους Γονείς και τους Εκπαιδευτικούς, η δημιουργία βεστιαρίου για μελλοντικές παραστάσεις κ.ά.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση