Οργάνωση Θεατρικής Παράστασης

5ο εξάμηνο, Θεατρικό Παιχνίδι - Κουκλοθέατρο

Διδάσκουσα - ων Γαργαλιάνος Σταμάτης
Κωδικός Μαθήματος 1904Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Επιλογής , Γενικών Γνώσεων, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/

Περιεχόμενο

Στο μάθημα αυτό διδάσκονται έννοιες όπως ο Οργάνωση, ο Σχεδιασμός, η Επίβλεψη των μαθητών – ηθοποιών, η ανθρώπινη Διοίκηση μέσα σε μια παράσταση, οι σχέσεις του οργανωτή παραστάσεων με τους καλλιτεχνικούς ή οργανωτικούς συντελεστές. Εξετάζονται επίσης έννοιες όπως ο Προγραμματισμός, η Διαχείριση Ταμείου, η Διαφήμιση, ο Ελεγχος των Μικρών Ομάδων που δημιουργούνται στα πλαίσια του Σχολείου, η Ανεύρεση Χορηγών, ο Ορισμός Ημερομηνιών Παραστάσεων, η Επιλογή του Χώρου όπου αυτές θα γίνουν, οι τυχόν αμοιβές καλλιτεχνικών ή τεχνικών εξωσχολικών συντελεστών, η επαναφορά των αντικειμένων στη αρχική θέση τους. Εξετάζονται και δευτερεύοντα αλλά σημαντικά θέματα όπως η φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση για λόγους αρχείου, οι σχέσεις της Ομάδας με τους Γονείς και τους Εκπαιδευτικούς, η δημιουργία βεστιαρίου για μελλοντικές παραστάσεις κ.ά.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές του μαθήματος αυτού στο τέλος του εξαμήνου θα κατέχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων σε ζητήματα Οργάνωσης Θεατρικών Παραστάσεων. Αυτές θα βασίζονται στη γενική μεταλυκειακή εκπαίδευση τους και θα υποστηρίζεται από επιστημονικά συγγράμματα υψηλού επιπέδου. Επίσης οι γνώσεις τους θα περιλαμβάνουν και θεωρίες που πηγάζουν από σύγχρονες εξελίξεις του γνωστικού αυτού αντικείμενου. Θα είναι σε θέση να χειρίζονται τις γνώσεις που απέκτησαν με μια προσέγγιση που θα αποδεικνύει μια σχετική επαγγελματική προσέγγιση του αντικείμενου του Νηπιαγωγού ή, γενικά, του επαγγέλματος τους. Επίσης θα διαθέτουν ικανότητες που θα αποδεικνύονται με την ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρημάτων και την επίλυση προβλημάτων στο πλαίσιο του γνωστικού τους παιδαγωγικού πεδίου. Θα έχουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν σχετικά στοιχειά της γενικότερης Παιδαγωγικής Επιστήμης για να προβαίνουν σε κρίσεις και προβληματισμούς σε συναφή καλλιτεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά ή ηθικά ζητήματα. Επίσης θα είναι ικανοί να μεταδίδουν απόψεις, ιδέες, πληροφορίες, ερωτήματα και λύσεις τόσο σε ειδικό όσο και σε όχι ειδικό ακροατήριο. Τέλος θα καταφέρουν να αναπτύξουν εκείνες τις ικανότητες απόκτησης γνώσεων, ακριβώς όσες τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακές η άλλες σπουδές χωρίς να προσφεύγουν στη βοήθεια προηγούμενων καθηγητών ή σχετικών εγχειριδίων.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση