Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία

7ο εξάμηνο, Ιστορία

Διδάσκουσα - ων Βαμβακίδου Ιφιγένεια
Κωδικός Μαθήματος 1102Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό Επιλογής
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED144/

Περιεχόμενο

Το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά:

  • στους σταθμούς κοινωνικών και πολιτισμικών δρώμενων στη σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία
  • σε συγκρούσεις και συμμαχίες στο Βαλκάνια και στην Ευρώπη
  • στην ανάλυση της Ευρωπαϊκής αποικιοκρατικής πολιτικής στο πεδίο των πολιτισμικών σπουδών. Ε.Ε, παγκοσμιοποίηση, συγκρουσιακά θέματα (19ος – 21ος αι.)

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα γνωρίσουν ιστορικά γεγονότα, πρόσωπα, ομάδες, που έδρασαν στον εθνικό και παγκόσμιο χώρο και διαμόρφωσαν αντίστοιχες ταυτότητες και ετερότητες. Έμφαση δίνεται στις ιστορικές έννοιες και στη σύγχρονη ιστορία με στόχο την κριτική σκέψη, τον κοινωνικό, ιστορικό και πολιτικό προσανατολισμό των φοιτητριών/ών. Κατά αυτόν τον τρόπο, δύνανται να διαχειρίζονται σύνθετα σχέδια εργασίας έτσι ώστε να έχουν την δυνατότητα να διακρίνουν προβληματικές και να ταξινομούν ιστορικά, ερευνητικά δεδομένα. Θα συνδυάζουν και θα διαφοροποιούν ερευνητικά εργαλεία των ιστορικών, κοινωνικών και πολιτισμικών σπουδών, που οδηγούν στην δημιουργική σύνθεση και την εξαγωγή ερευνητικών συμπερασμάτων. Τέλος, στο πλαίσιο της αξιολόγησης, δύνανται δυνατότητα να αναθεωρούν αξίες και συμπεράσματα, συγκρίνοντας αλλά και ορίζοντας ιστορικά, ευρωπαϊκά γεγονότα.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση