Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙI

4ο εξάμηνο, Λογοτεχνία

Διδάσκουσα - ων Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος
Κωδικός Μαθήματος 1012Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Ειδικότητας
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/NURED184/

Περιεχόμενο

 • Η έννοια της αστικού χώρου και η λογοτεχνική του αναπαράσταση
 • Οι λογοτεχνικές πόλεις
 • Ο ρόλος και η ιδεολογική λειτουργία του αστικού χώρου στη λογοτεχνία
 • Η Θεσσαλονίκη στην πεζογραφία και στην ποίηση (οι συγγραφείς και τα έργα τους)
 • Η Φλώρινα στην πεζογραφία και στην ποίηση (οι συγγραφείς και τα έργα τους)
 • Η λογοτεχνική αναδημιουργία της δομημένης πόλης
 • Η αναπαράσταση του φυσικού χώρου
 • Η κοινωνική σύσταση του πλασματικού κόσμου
 • Ιστορία και τα πολλαπλά πρόσωπα της πόλης – Ιστορία και Λογοτεχνία
 • Η πόλη ως λογοτεχνικός μύθος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με την έννοια της αναπαράστασης (της πόλης) στη Λογοτεχνία. Θα είναι σε θέση να συσχετίζουν τη Λογοτεχνία με το ιστορικο-κοινωνικό της πλαίσιο μέσα από τη μελέτη του ρόλου και των λειτουργιών που αναλαμβάνει να επιτελέσει στα λογοτεχνικά κείμενα ο αστικός χώρος. Θα γνωρίσουν και θα εκτιμήσουν καλύτερα τη Λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης (της περισσότερο μυθοποιημένης πόλης στην ελληνική πραγματικότητας) αλλά και της Φλώρινας, μέσα από κείμενα που την εντάσσουν ως δομικό στοιχείο της σύνθεσής τους στη μυθοπλασία τους. Θα ασκηθούν στην κριτική κειμένων στα οποία οι πόλεις αναδεικνύονται σε οργανικό στοιχείο της πλοκής τους και όχι μόνο σκηνικό της εξέλιξής τους. Τέλος, θα παροτρυνθούν στη δημιουργία δικών τους κειμένων με πρωταγωνιστή τον γενέθλιο τόπο τους, αξιοποιώντας τη λογική και τις γνώσεις που απέκτησαν από το υποχρεωτικό μάθημα «Ελληνική Λογοτεχνία Ι» του 3ου εξαμήνου.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα έχουν κατανοήσει:

 • την έννοια και την αξία της πόλης, καθώς και τους λόγους της λογοτεχνικής της αναπαράστασης
 • την ιδεολογική λειτουργία και τον ρόλο της αναπαράστασης του αστικού χώρου στη λογοτεχνία
 • τη δομή και τον στόχο της σύνθεσης και κατασκευής μίας λογοτεχνικής ιστορίας με οργανικό στοιχείο της πλοκής της τον αστικό χώρο
 • τα βασικά συστατικά των μυθιστορημάτων – πόλης (σκηνικό, χαρακτήρες, πλοκή, αφηγητής, οπτική γωνία, προβλήματα χρόνου)
 • τους τρόπους πρόσληψης και ανταπόκρισης του αναγνωστικού κοινού στη λογοτεχνία της εποχής του, αλλά και στα κλασικά έργα
 • τη διάκριση της μαζικής κουλτούρας από την αυθεντική παραγωγή και τον ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των εκδοτικών οίκων στην προώθηση λογοτεχνικών κειμένων αμφίβολης ή και κακής ποιότητας
 • να αρχίσουν να αποκτούν δεξιότητες που τους καθιστούν ικανούς να μεταλαμπαδεύσουν στον χώρο της έρευνας, της εκπαίδευσης και της πολιτισμικής «αγοράς» ευρύτερα των γνώσεων που απέκτησαν

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση