Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι

3ο εξάμηνο, Λογοτεχνία

Διδάσκουσα - ων Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος
Κωδικός Μαθήματος 1011Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Ειδικότητας
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/NURED193/

Περιεχόμενο

 • Η έννοια της Λογοτεχνίας
 • Η ιστορία της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας
 • Οι σχολές, τα ρεύματα και οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας
 • Η έννοια της δημιουργικής και ενεργητικής ανάγνωσης των λογοτεχνικών κειμένων
 • Αφηγηματολογία – βασικές αρχές και θεωρίες
 • Σκηνικό
 • Χαρακτήρες
 • Πλοκή
 • Αφηγητής και οπτική γωνία
 • Προβλήματα χρόνου
 • Η σύγχρονη εκδοτική παραγωγή

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα για την κατανόηση της ιστορίας της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα γνωρίσουν τη συνοπτική ιστορία της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας μέσα από την παρουσίαση των σημαντικότερων σχολών, ρευμάτων και εκπροσώπων της. Θα έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν κείμενα των σημαντικότερων περιόδων και λογοτεχνών της, αλλά μέσα από την σύγχρονη κριτική ματιά της Δημιουργικής Γραφής. Επιπλέον, θα αποκτήσουν σταδιακά ένα θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο στην έννοια της «ενεργητικής ανάγνωσης», ενώ ταυτόχρονα θα μυηθούν στις βασικές θεωρίες της αφήγησης. Τέλος, θα πειραματιστούν στη δημιουργία των δικών τους λογοτεχνικών και όχι μόνο κειμένων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα έχουν κατανοήσει:

 • τη σημασία και την αξία της Λογοτεχνίας γενικότερα στη ζωή του ανθρώπου
 • τη δομή και τον στόχο της σύνθεσης και κατασκευής μίας λογοτεχνικής ιστορίας
 • τα βασικά συστατικά ενός λογοτεχνικού κειμένου (σκηνικό, χαρακτήρες, πλοκή, αφηγητής, οπτική γωνία, προβλήματα χρόνου)
 • τους τρόπους πρόσληψης και ανταπόκρισης του αναγνωστικού κοινού στη λογοτεχνία της εποχής του, αλλά και στα κλασικά έργα
 • τη διάκριση της μαζικής κουλτούρας από την αυθεντική παραγωγή και τον ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των εκδοτικών οίκων στην προώθηση λογοτεχνικών κειμένων αμφίβολης ή και κακής ποιότητας
 • να αρχίσουν να αποκτούν δεξιότητες που τους καθιστούν ικανούς να μεταλαμπαδεύσουν στον χώρο της έρευνας, της εκπαίδευσης και της πολιτισμικής «αγοράς» ευρύτερα των γνώσεων που απέκτησαν

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση