Ιστορία του Βιβλίου

2ο εξάμηνο, Λογοτεχνία

Διδάσκουσα - ων Παπαγεωργίου Ευθυμία
Κωδικός Μαθήματος 1006Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/

Περιεχόμενο

Εισαγωγή στην Ιστορία του Βιβλίου η οποία ταυτίζεται με την ιστορία του ίδιου του πολιτισμού. Ιστορία του χειρόγραφου και έντυπου βιβλίου, των γραφικών υλών, της τυπογραφικής τέχνης και της βιβλιοδεσίας. Η διαχρονική χρησιμότητα και χρηστικότητα του βιβλίου. Η θέση, ο ρόλος και η βιωσιμότητα του βιβλίου στη εκπαίδευση σήμερα. Είδη και Κριτική της ανάγνωσης. Φιλαναγνωσία. Στόχος του μαθήματος είναι, οι φοιτητές/τριες να γνωρίσουν την μακραίωνη ιστορία του βιβλίου ώστε να το επανεκτιμήσουν και επαναπροσδιορίσουν την εκπαιδευτική τους σχέση μ’αυτό Να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις για το βιβλίο ως αντικείμενο, έτσι ώστε να είναι σε θέση να τις εφαρμόσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μέσα από τις εργαστηριακές στους ασκήσεις κατασκευάζουν πρώιμες μορφές βιβλίου όπως ειλητούς κυλίνδρους, ρωμαϊκά δίπτυχα, βυζαντινά χειρόγραφα κλπ
Συστηματικότερα:

 1. Ιστορία της γραφής
 2. Ιστορία των γραφικών υλών
 3. Ιστορία της ανάγνωσης
 4. Ιστορία των βιβλιοθηκών
 5. Ιστορία της τυπογραφίας
 6. Ιστορία του ελληνικού βιβλίου
 7. Το έντυπο βιβλίο και η πρόκληση του ψηφιακού κειμένου
 8. Η θέση, ο ρόλος και η βιωσιμότητα του βιβλίου στη σύγχρονη εκπαίδευση
 9. Η φιλαναγνωσία ως κύριος εκπαιδευτικός στόχος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στη γνωριμία των φοιτητών/τριων με την μακραίωνη ιστορία του γραπτού λόγου, του χειρόγραφου και έντυπου βιβλίου, έτσι ώστε να επανεκτιμήσουν και να επαναπροσδιορίσουν την εκπαιδευτική τους σχέση με αυτό. Να εμπλουτίσουν και να συστηματικοποιήσουν τις γνώσεις τους για το βιβλίο ως αντικείμενο στο χθες και του σήμερα.
Με τη επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Έχει κατανοήσει τη σπουδαιότητα της ιστορίας του βιβλίου και κατ’ επέκταση του γραπτού λόγου και τον καθοριστικό ρόλο του στην εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού διαχρονικά
 • Είναι σε θέση να εκτιμήσει το βιβλίο στις πραγματικές του διαστάσεις, δηλαδή, ως ύψιστο προϊόν του ανθρώπινου πολιτισμού – πολιτισμικό αγαθό, να επαναπροσδιορίσει την προσωπική και εκπαιδευτική του θέση με αυτό και τελικά να εφαρμόσει τις νέες του γνώσεις στην σχολική τάξη με την παραγωγή ποικίλων projects και δράσεων σχετικές με τη λειτουργία, το σκοπό και την αξία του βιβλίου – Βιβλιοαγωγή. (Δεξιότητα)
 • Προτείνει και οργανώνει νέες πρακτικές μετάδοσης της χρηστικότητας και χρησιμότητας του έντυπου βιβλίου στη νέα γενιά
 • Προβληματίζεται για το μέλλον του έντυπου βιβλίου και δημιουργεί σε συνεργασία με τους συμφοιτητές του/της μια ομάδα έρευνας π.χ. για το ηλεκτρονικό βιβλίο και την νέα ενδιαφέρουσα προοπτική αυτής της μακραίωνης ιστορία του γραπτού λόγου, που δεν σταματά να εξελίσσεται
 • Αναλύει, συγκρίνει και αξιολογήσει τα αποτελέσματα αυτού του είδους ερευνών οι οποίες συμβάλλουν στην κατανόηση της σημερινής στάσης της εκπαιδευτικής κοινότητας απέναντι στο βιβλίο ως αντικείμενο και στο βιβλίο ως οθόνη. (Ικανότητα)

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση