Ιστορία του Βιβλίου

2ο εξάμηνο, Λογοτεχνία

Διδάσκουσα - ων Παπαγεωργίου Ευθυμία
Κωδικός Μαθήματος 1006Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 39
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Ελεύθερης Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνικά
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΟΧΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED415/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στη γνωριμία των φοιτητών/τριων με την μακραίωνη ιστορία γραπτού λόγου, του χειρόγραφου και έντυπου βιβλίου, έτσι ώστε να επανεκτιμήσουν και να επαναπροσδιορίσουν την εκπαιδευτική τους σχέση με αυτό. Να εμπλουτίσουν και να συστηματικοποιήσουν τις γνώσεις τους για το βιβλίο ως αντικείμενο στο χθες και του σήμερα. Με τη επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: . Έχει κατανοήσει τη σπουδαιότητα της ιστορίας του βιβλίου και κατ' επέκταση του γραπτού λόγου και τον καθοριστικό ρόλο του στην εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού διαχρονικά . Είναι σε θέση να εκτιμήσει το βιβλίο στις πραγματικές του διαστάσεις, δηλαδή, ως ύψιστο προϊόν του ανθρώπινου πολιτισμού - πολιτισμικό αγαθό, να επαναπροσδιορίσει την προσωπική και εκπαιδευτική του θέση με αυτό και τελικά να εφαρμόσει τις νέες του γνώσεις στην σχολική τάξη με την παραγωγή ποικίλων projects και δράσεων σχετικές με τη λειτουργία, το σκοπό και την αξία του βιβλίου - Βιβλιοαγωγή. (Δεξιότητα) . Προτείνει και οργανώνει νέες πρακτικές μετάδοσης της χρηστικότητας και χρησιμότητας του έντυπου βιβλίου στη νέα γενιά . Προβληματίζεται για το μέλλον του έντυπου βιβλίου και δημιουργεί σε συνεργασία με τους συμφοιτητές του/της μια ομάδα έρευνας π.χ. για το ηλεκτρονικό βιβλίο και την νέα ενδιαφέρουσα προοπτική αυτής της μακραίωνης ιστορία του γραπτού λόγου, που δεν σταματά να εξελίσσεται . Αναλύει, συγκρίνει και αξιολογήσει τα αποτελέσματα αυτού του είδους ερευνών οι οποίες συμβάλλουν στην κατανόηση της σημερινής στάσης της εκπαιδευτικής κοινότητας απέναντι στο βιβλίο ως αντικείμενο και στο βιβλίο ως οθόνη. (Ικανότητα)

Γενικές ικανότητες

. Αυτόνομη εργασία . Ομαδική εργασία . Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον . Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών . Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή στην Ιστορία του Βιβλίου η οποία ταυτίζεται με την ιστορία του ίδιου του πολιτισμού. Ιστορία του χειρόγραφου και έντυπου βιβλίου, των γραφικών υλών, της τυπογραφικής τέχνης και της βιβλιοδεσίας. Η διαχρονική χρησιμότητα και χρηστικότητα του βιβλίου. Η θέση, ο ρόλος και η βιωσιμότητα του βιβλίου στη εκπαίδευση σήμερα. Είδη και Κριτική της ανάγνωσης. Φιλαναγνωσία. Στόχος του μαθήματος είναι, οι φοιτητές/τριες να γνωρίσουν την μακραίωνη ιστορία του βιβλίου ώστε να το επανεκτιμήσουν και επαναπροσδιορίσουν την εκπαιδευτική τους σχέση μ’αυτό Να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις για το βιβλίο ως αντικείμενο, έτσι ώστε να είναι σε θέση να τις εφαρμόσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μέσα από τις εργαστηριακές στους ασκήσεις κατασκευάζουν πρώιμες μορφές βιβλίου όπως ειλητούς κυλίνδρους, ρωμαϊκά δίπτυχα, βυζαντινά χειρόγραφα κλπ Συστηματικότερα: i. Ιστορία της γραφής ii. Ιστορία των γραφικών υλών iii. Ιστορία της ανάγνωσης iv. Ιστορία των βιβλιοθηκών v. Ιστορία της τυπογραφίας vi. Ιστορία του ελληνικού βιβλίου vii. Το έντυπο βιβλίο και η πρόκληση του ψηφιακού κειμένου viii. Η θέση, ο ρόλος και η βιωσιμότητα του βιβλίου στη σύγχρονη εκπαίδευση ix. Η φιλαναγνωσία ως κύριος εκπαιδευτικός στόχος

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο στα Εργαστήρια και σε αίθουσες διδασκαλίας
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
ΝΑΙ, Η ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΑ POWER POINT, ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ON LINE ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ VIDEO KAI ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΕ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ π.χ. εξετάζοντας την εποχή της παραδοσιακής τυπογραφίας, μπορούμε να περιηγηθούμε άμεσα στο υπέροχο Μουσείου Τυπογραφίας των Χανίων.
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
CD ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΜΕ E-MAILS
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 40
Εργαστηριακές ασκήσεις 30
Προετοιμασία του φοιτητή για το εργαστηριακό μάθημα 10
Ατομική έρευνα 10
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 10
Προετοιμασία για την παρακολούθηση του μαθήματος 8
Εκπαιδευτικές επισκέψεις με δράσεις βιβλιοαγωγής και φιλαναγνωσίας 10
Συνεργασία με το διδάσκοντα 2
Σύνολο Μαθήματος 120
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Κατ΄οίκον εργασία.
2. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
3. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
4. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
5. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
6. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
7. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

.Barbier, Frederic (2002). Ιστορία του Βιβλίου. Αθήνα: Μεταίχμιο. . Βαλάσης, Διονύσης (1985). Μια περιπέτεια χωρίς τέλος: Η ιστορία της γραφής και του βιβλίου. Αθήνα:Κέδρος . Ηλιού, Φιλ.(2005). Ιστορία του Ελληνικού Βιβλίου. Κρήτη: Παν/κες εκδόσεις Κρήτης. . Μακράκης Μιχάλης Σ.,επιμ. (1998). Τα ελληνικά γράμματα. Από την σκληρή πέτρα στον σκληρό δίσκο, Πρακτικά συνεδρίου. Αθήνα: Εταιρεία Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων/ Γραφικές Τέχνες Linora. . Manguel Alberto (1997). H ιστορία της ανάγνωσης. Αθήνα: Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη. . Bolter, Jay David (2004). Οι μεταμορφώσεις της γραφής: υπολογιστές, υπερκείμενο και αναμορφώσεις της τυπογραφίας. Αθήνα: Μεταίχμιο . Μioni, Ε. (2004). Εισαγωγή στην ελληνική παλαιογραφία και Κωδικολογία. Αθήνα: ΜΙΕΤ

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

ΟΧΙ

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση