Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία

4ο εξάμηνο, Ψυχολογία και Ψυχολογικές Προϋποθέσεις της Αγωγής

Διδάσκουσα - ων Κωνσταντινίδου Ευθαλία
Κωδικός Μαθήματος 0402Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υπόβαθρου
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/

Περιεχόμενο

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει μερικές από τις κυριότερες ερευνητικές παραδόσεις της κοινωνικής ψυχολογίας. Πρώτα γίνεται συνοπτική αναφορά στην ιστορία της κοινωνικοψυχολογικής έρευνας, τη μεθοδολογία έρευνας στην κοινωνική ψυχολογία και τη σχέση της κοινωνικής ψυχολογίας με τις άλλες κοινωνικές επιστήμες, ιδιαίτερα την κοινωνιολογία. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κυριότερες ερευνητικές παραδόσεις που έχουν συμπεριφορική και γνωστική πειραματική κατεύθυνση και με τα εξής θέματα: κοινωνική γνώση και σχηματισμός εντυπώσεων, απόδοση αιτίας, στάσεις, κοινωνική επιρροή και υπακοή στην αυθεντία, διαδικασίες της ομάδας και διομαδικές σχέσεις, και κοινωνικές αναπαραστάσεις. Τέλος, οι παραδόσεις αυτές εξετάζονται συνοπτικά σε σύγκριση με την κοινωνική νευροψυχολογία, την κοινωνιολογική κοινωνική ψυχολογία και την κοινωνική ψυχολογία του λόγου, σε σχέση με τον τρόπο που κατανοούν την ανθρώπινη ζωή.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές/τριες θα αποκτήσουν θεωρητικό και ερευνητικό υπόβαθρο στο πεδίο της κοινωνικής ψυχολογίας με έμφαση στη συμπεριφορική και γνωστική, πειραματική κοινωνική ψυχολογία.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση