Εικαστικά Εργαστήρια

2ο εξάμηνο, Αισθητική Παιδεία

Διδάσκουσα - ων Ταμουτσέλης Νίκος
Κωδικός Μαθήματος 1701Υ
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Υποβάθρου, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνικά και Αγγλικά
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι δεξιότητες και ικανότητες των φοιτητών-τριων μετά την ολοκλήρωση του κύκλου εργαστηριακών ασκήσεων και της ανάπτυξης των εργασιών τους,( χρωματικές ασκήσεις, τεχνικές χρήσεις φθηνού ανακυκλώσιμου υλικού, ασκήσεις με πλαστικές ύλες) είναι τέτοιες έτσι ώστε οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί να μπορούν να διαχειριστούν υλικά μέσα, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται τις καλλιτεχνικές ανάγκες των νηπίων και παράλληλα μέσω της παραγόμενης εργασίας να εξάγουν χρήσιμα συμπεράσματα. Αυτό συνεπάγεται ότι οι εκπαιδευτικοί μέσω των εμπειριών του μαθήματος θα μπορούν να μεταφέρουν νέα ερεθίσματα και να καλλιεργήσουν και να ενισχύσουν το καλλιτεχνικό πνεύμα και υπόβαθρο των νηπίων, έτσι ώστε να μπορούν να μεταφέρουν τις γνώσεις τους στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης.

Γενικές ικανότητες

Οι φοιτητές και φοιτήτριες του μαθήματος θα μπορούν να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται εικαστικά έργα, θα μπορούν να προσαρμόζονται σε νέες εικαστικές καταστάσεις. Θα έχουν την δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις στην διαχείριση των εικαστικών τάξεων. Θα μπορούν να εργάζονται ομαδικά και αυτόνομα, σεβόμενοι το φυσικό περιβάλλον καθώς θα ασκούν παράλληλα την κριτική και αυτοκριτική τους. Σε αυτό το πλαίσιο θα έχουν την δυνατότητα προαγωγής της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. Έτσι, θα υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής νέων ερευνητικών ιδεών, έχοντας σεβασμό στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα.

Περιεχόμενο μαθήματος

Το περιεχόμενο του μαθήματος «Εικαστικά Εργαστήρια» αφορά τον κύκλο των εργαστηριακών Μαθημάτων που αναπτύσσονται με σκοπό την ενεργοποίηση των φοιτητών, πάνω σε μια σειρά ασκήσεων με Εικαστικό χαρακτήρα, για να ενισχύσουμε τις ατομικές δημιουργικές δεξιότητες και εκείνες τις ικανότητες, οι οποίες είναι θαμμένες και ξεχασμένες από προγενέστερες εικαστικές δράσεις από την περίοδο της φοίτησης στη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όλες αυτές οι προγενέστερες εμπειρίες για συγκεκριμένους λόγους δεν χρειάστηκε να αξιοποιηθούν κατά τη διάρκεια και στην πορεία της μαθητικής τους εξέλιξης μέχρι να επιλέξουν τη φοίτησή τους στην Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας. Είναι γεγονός ότι η Παιδαγωγική Σχολή της Φλώρινας έχει μια παράδοση στην κατεύθυνση της ενίσχυσης και ανατροφοδότησης των φοιτητών στα μαθήματα (σχεδίου, των ασκήσεων γραμμικού και ελευθέρου σχεδίου, των χρωματικών ασκήσεων) με άξονα τις εικαστικές τέχνες, καθώς είναι μια πόλη με σημαντική συγκέντρωση καλλιτεχνών και σε συνδυασμό με την παρουσία της Σχολής Καλών Τεχνών, όλα αυτά τα στοιχεία αποκτούν μια ιδιαίτερη διάσταση και λειτουργία και δεν αποτελούν ξένα σημεία με το ίδιο το διαμορφωμένο χαρακτήρα και το κλίμα της περιοχής. Μέσω των προτεινόμενων δημιουργικών δράσεων, αποσκοπούμε να τις ανασύρουμε και να ξεθάψουμε αυτές τις δημιουργικές ικανότητες και δεξιότητες των φοιτητών και μέσω της ανάπτυξης των εργαστηριακών ασκήσεων να καλλιεργήσουμε ένα κλίμα, ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση, τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των μελλοντικών εκπαιδευτικών σε αυτήν τη βαθμίδα εκπαίδευσης. Το περιεχόμενο των ασκήσεων περιλαμβάνει μια σειρά ασκήσεων με προτεινόμενα υλικά και εργαλεία προσαρμοσμένα στις ηλικιακές, χρηστικές και γνωστικές δυνατότητες των νηπίων, με τη χρήση απλών γεωμετρικών εργαλείων, γενικά όργανα σχεδίασης ( χάρακας – διαβήτης, ψαλίδι) ασκήσεις με υλικά ζωγραφικής όπως (Τέμπερες, Ακριλικά, Κηρομπογιές) τη χρήση πλαστικών υλών (φυσικός και πλαστικός πηλός, πλαστελίνη, γύψος) , εργαστηριακές ασκήσεις ελευθέρου σχεδίου, με τονικές και χρωματικές διαβαθμίσεις, ασκήσεις ανάμειξης χρωμάτων, ανάπτυξη τεχνικών για τη δημιουργία μικροκατασκευών με τη χρήση «Άχρηστου – φθηνού υλικού» ή άλλων προϊόντων βιομηχανικού Ντιζάιν, δημιουργίες τρισδιάστατων κατασκευών – μακέτες, αλλά και τεχνικές στη δημιουργία και την σχεδίαση εικονογραφημένων παραμυθιών με προτεινόμενα υλικά.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Τα περιεχόμενα των ασκήσεων αναπτύσσονται και προβάλλουν ένα σημαντικό κομμάτι των περιεχομένων των παρουσιάσεων με τη χρήση Η/Υ μέσω προβολέα. Χωρίς τη χρήση των συγκεκριμένων εποπτικών μέσων είναι αρκετά δύσκολο να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη των ασκήσεων που αφορούν το θεωρητικό κομμάτι της μεθοδολογίας στο τομέα της δημιουργίας παραδειγμάτων και αντίστοιχων εργασιών. Για το λόγο αυτό, η υποστήριξη των μαθημάτων στα εργαστηριακά μαθήματα των «Εικαστικών Μαθημάτων», η παρουσία, η χρήση και η αξιοποίηση της ΤΠΕ είναι άκρως απαραίτητη, από τον διδάσκοντα και τους φοιτητές.
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Διαφάνειες – εικόνες και η χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στην ανάπτυξη του μαθήματος και την παρουσίαση – υποστήριξη των μεθόδων δημιουργίας και κατασκευής των σχεδιαστικών ή κατασκευαστικών μοντέλων.
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιούμε στο θεωρητικό πεδίο. Μεταφορά εικόνων- διαφανειών, με σκοπό την προβολή των κατάλληλων ερεθισμάτων για την κατανόηση και την ενεργοποίηση των φοιτητών, για την ανάπτυξη των εργαστηριακών – πρακτικών ασκήσεων, τεχνικές και εφαρμογές των προτεινόμενων για τη χρήση υλικών (Μορφικά στοιχεία) και μέσων.
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Η χρήση σε αυτό το στάδιο γίνεται – αναπτύσσεται, με την αποθήκευση των ηλεκτρονικών αρχείων που προσκομίζουν μαζί με την εργασία τους οι φοιτητές.
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Email και eclass
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 24
Εργαστηριακές ασκήσεις 12
Εκπόνηση μελέτης 12
Συγγραφή εργασιών 12
Καλλιτεχνική δημιουργία 12
Σύνολο Μαθήματος 72
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Κατ΄οίκον εργασία.
2. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
3. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
4. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
5. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Με βάση τον τρόπο αξιοποίησης του αριθμού των ασκήσεων που θα καταφέρει υλοποιήσει έστω και Λάθος. Φυσικά εκτιμάται και εξετάζεται το γεγονός της σωστής ακολουθίας, της οργάνωσης της μεθοδολογίας στην ανάπτυξη των δημιουργιών και των κατασκευών, της σχεδιαστικής ποιότητας των σχημάτων, της καθαρότητας στην ανακάλυψη των χρωματικών αποχρώσεων, το στοιχείο της φαντασίας και της δημιουργικής πρωτοτυπίας, αλλά μετράει και η προσπάθεια, μέσω της ανακάλυψης και της αποτύπωσης του προσωπικού ύφους των φοιτητών. Παράλληλα εξετάζεται και αξιολογείται ο τρόπος συλλογής πληροφοριών μέσω των υποχρεωτικών παρακολουθήσεων, καθώς μέσα στο εργαστήριο αναπτύσσονται όλες οι μεθοδολογικές λύσεις και οι επιλύσεις των μικρών ή των μεγάλων σχεδιαστικών ή άλλων δημιουργικών κατασκευών που χρειάζεται για την σχεδίαση και υλοποίηση των μοντέλων. Παράλληλα υπάρχουν ειδικές συναντήσεις με τη μορφή φροντιστηρίου με σκοπό την ενίσχυση των μεθόδων επίλυσης των σχεδιαστικών προβλημάτων. Σε αυτήν τη προσέγγιση εξετάζεται και αξιολογείται, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται και προσαρμόζονται τα προτεινόμενα υλικά, οι τεχνικές, και πως αυτά τα στοιχεία συνδέονται μεταξύ τους για να υποστηριχθούν οι προτάσεις σε κάθε προτεινόμενη σχεδιαστική ή κατασκευαστική άσκηση. Παράλληλα στο πεδίο της αξιολόγησης, λαμβάνεται υπόψη και το γεγονός της παρουσίας, συμμετοχής και της καταγραφής των λύσεων που αφορούν το πρακτικό – κομμάτι των ασκήσεων του εργαστηρίου.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Διδακτική των εικαστικών - Laura Chapman Λουίζα Κακίση - Και τα παιδιά ζωγραφίζουν

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Beaux Art

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση