Εικαστικά Εργαστήρια

2ο εξάμηνο, Αισθητική Παιδεία

Κωδικός Μαθήματος 1701Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 5
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/

Περιεχόμενο

Το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά

  • ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ
  • ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
  • ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΟ ΧΩΡΟ
  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
  • ΕΙΔΗ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι εικαστικές δραστηριότητες έχουν σκοπό την αισθητική και πολιτισμική ευαισθητοποίηση του παιδιού, αισθητική με την ετυμολογική έννοια του όρου, εξερεύνηση δηλαδή του κόσμου της τέχνης και της φύσης, με τη βοήθεια των αισθήσεων, των συναισθημάτων και του πνεύματος, πολιτισμική, με την έννοια ότι ευνοεί τη συνάντηση με αντικείμενα και χώρους που εμπεριέχουν πολιτισμικές αξίες.
Γεννάται ένα ερώτημα το οποίο δίνει και το σκοπό του θέματος. Μπορεί να διδαχθεί η τέχνη; Εάν ναι, χρειάζεται περιεχόμενο, στόχους, μέθοδο και αξιολόγηση.
Η μεθοδολογία τοποθετείται ανάμεσα στην «ανάπτυξη των στρατηγικών της μάθησης » και την «πρακτική εφαρμογή»
Οι φοιτητές/τριες μαθαίνουν να σχεδιάζουν και να οργανώνουν τη δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη
α) την ηλικία των παιδιών β) την υλικοτεχνική υποδομή και απαντώντας στις τρεις ερωτήσεις: Γιατί; Πώς; Με τι;

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση