Εικαστικά Εργαστήρια

2ο εξάμηνο, Αισθητική Παιδεία

Κωδικός Μαθήματος 1701Υ
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Υποβάθρου, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι

Περιεχόμενο μαθήματος

Το περιεχόμενο του μαθήματος «Εικαστικά Εργαστήρια» αφορά τον κύκλο των εργαστηριακών Μαθημάτων που αναπτύσσονται με σκοπό την ενεργοποίηση των φοιτητών, πάνω σε μια σειρά ασκήσεων με Εικαστικό χαρακτήρα, για να ενισχύσουμε τις ατομικές δημιουργικές δεξιότητες και εκείνες τις ικανότητες, οι οποίες είναι θαμμένες και ξεχασμένες από προγενέστερες εικαστικές δράσεις από την περίοδο της φοίτησης στη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όλες αυτές οι προγενέστερες εμπειρίες για συγκεκριμένους λόγους δεν χρειάστηκε να αξιοποιηθούν κατά τη διάρκεια και στην πορεία της μαθητικής τους εξέλιξης μέχρι να επιλέξουν τη φοίτησή τους στην Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας. Είναι γεγονός ότι η Παιδαγωγική Σχολή της Φλώρινας έχει μια παράδοση στην κατεύθυνση της ενίσχυσης και ανατροφοδότησης των φοιτητών στα μαθήματα (σχεδίου, των ασκήσεων γραμμικού και ελευθέρου σχεδίου, των χρωματικών ασκήσεων) με άξονα τις εικαστικές τέχνες, καθώς είναι μια πόλη με σημαντική συγκέντρωση καλλιτεχνών και σε συνδυασμό με την παρουσία της Σχολής Καλών Τεχνών, όλα αυτά τα στοιχεία αποκτούν μια ιδιαίτερη διάσταση και λειτουργία και δεν αποτελούν ξένα σημεία με το ίδιο το διαμορφωμένο χαρακτήρα και το κλίμα της περιοχής. Μέσω των προτεινόμενων δημιουργικών δράσεων, αποσκοπούμε να τις ανασύρουμε και να ξεθάψουμε αυτές τις δημιουργικές ικανότητες και δεξιότητες των φοιτητών και μέσω της ανάπτυξης των εργαστηριακών ασκήσεων να καλλιεργήσουμε ένα κλίμα, ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση, τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των μελλοντικών εκπαιδευτικών σε αυτήν τη βαθμίδα εκπαίδευσης. Το περιεχόμενο των ασκήσεων περιλαμβάνει μια σειρά ασκήσεων με προτεινόμενα υλικά και εργαλεία προσαρμοσμένα στις ηλικιακές, χρηστικές και γνωστικές δυνατότητες των νηπίων, με τη χρήση απλών γεωμετρικών εργαλείων, γενικά όργανα σχεδίασης ( χάρακας – διαβήτης, ψαλίδι) ασκήσεις με υλικά ζωγραφικής όπως (Τέμπερες, Ακριλικά, Κηρομπογιές) τη χρήση πλαστικών υλών (φυσικός και πλαστικός πηλός, πλαστελίνη, γύψος) , εργαστηριακές ασκήσεις ελευθέρου σχεδίου, με τονικές και χρωματικές διαβαθμίσεις, ασκήσεις ανάμειξης χρωμάτων, ανάπτυξη τεχνικών για τη δημιουργία μικροκατασκευών με τη χρήση «Άχρηστου – φθηνού υλικού» ή άλλων προϊόντων βιομηχανικού Ντιζάιν, δημιουργίες τρισδιάστατων κατασκευών – μακέτες, αλλά και τεχνικές στη δημιουργία και την σχεδίαση εικονογραφημένων παραμυθιών με προτεινόμενα υλικά.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση