Η Μελέτη του Πολιτισμού στην Κοινωνική Ψυχολογία

7ο εξάμηνο, Ψυχολογία και Ψυχολογικές Προϋποθέσεις της Αγωγής

Διδάσκουσα - ων Κωνσταντινίδου Ευθαλία
Κωδικός Μαθήματος 0407Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Ειδικότητας
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/

Περιεχόμενο

Το μάθημα στοχεύει να παρουσιάσει τις κυριότερες ερευνητικές παραδόσεις της κοινωνικοψυχολογικής μελέτης του πολιτισμού και τους τρόπους με τους οποίους αυτές σχετίζονται με ερευνητικές παραδόσεις στις άλλες κοινωνικές επιστήμες, ιδιαίτερα στην πολιτισμική/κοινωνική ανθρωπολογία και την κοινωνιολογία του πολιτισμού. Επικεντρώνεται σε θέματα όπως: το δίλημμα οικουμενικότητα-ιδιαιτερότητα στην κατανόηση του πολιτισμού, τις μεθόδους έρευνας, τα κυριότερα επιμέρους ερευνητικά πεδία (αντίληψη του εαυτού, καθημερινή γνώση, κοινωνική συμπεριφορά, διαπολιτισμική επικοινωνία – αλληλεπίδραση – επαφή, διαπροσωπικές σχέσεις, διομαδικές σχέσεις), τη σχέση ανάμεσα στον πολιτισμό, το ρατσισμό και τον εθνικισμό, την πολιτισμική ταυτότητα και τη μετανάστευση. Τέλος, επιχειρεί να συνδέσει την κοινωνικοψυχολογική γνώση που παράγεται σε σχέση με τις ποικίλες όψεις του πολιτισμού με παρεμβάσεις στην εκπαίδευση, όπως στην εκπαίδευση των παιδιών μεταναστών και μειονοτήτων.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές/τριες θα αποκτήσουν θεωρητικό και ερευνητικό υπόβαθρο σε κοινωνικοψυχολογικές παραδόσεις έρευνας με επικέντρωση στον πολιτισμό.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση