Εργαστηριακές Δραστηριότητες για τη Διδασκαλία Bιολογικών Εννοιών

7ο εξάμηνο, 8ο εξάμηνο, Φυσικές Επιστήμες

Διδάσκουσα - ων Παπαδοπούλου Πηνελόπη
Κωδικός Μαθήματος 1606Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Εμβάθυνσης, Εφαρμογής , Ανάπτυξης δεξιοτήτων, Εργαστηριακό μάθημα για περιορισμένο αριθμός φοιτητών/τριών (25)
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED103/

Περιεχόμενο

 • Οι βασικές εργαστηριακές βιολογικές τεχνικές παρατήρησης Ι
 • Οι βασικές εργαστηριακές βιολογικές τεχνικές παρατήρησης ΙΙ (Εφαρμογή σε φυτικά κύτταρα)
 • Οι βασικές εργαστηριακές βιολογικές τεχνικές παρατήρησης ΙΙ (Εφαρμογή σε ζωικά κύτταρα)
 • Οι βασικές εργαστηριακές βιολογικές τεχνικές παρατήρησης ΙΙΙ (Μικρόβια)
 • Η τεχνολογικά υποβοηθούμενη παρατήρηση στην εκπαίδευση
 • Στοιχεία μοριακής και κυτταρικής βιολογίας, η θεωρία της εξέλιξης, ως ερμηνευτικό πλαίσιο των θεμελιωδών χαρακτηριστικών της βιόσφαιρας
 • Η βιοποικιλότητα του πλανήτη και η οργάνωση της και η σημασία της,
 • Οι βασικές βιολογικές τεχνολογίες και σύγχρονα ζητήματα βιοηθικής,.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να:

 • Εξοικειωθούν με την εργαστηριακή εργασία
 • Εξοικειωθούν με τις μεθόδους παρατήρησης στο κυτταρικό επίπεδο
 • Εξοικειωθούν με τις διδακτικές μεθόδους καλλιέργειας της επιστημονικής δεξιότητας της παρατήρησης σε μικρά παιδιά
 • Οικειοποιηθούν τις βασικές γνώσεις για τον πλούτο και την κατάσταση της βιοποικιλότητας παγκοσμίως
 • Να προσεγγίζουν κριτικά την συζήτηση που διεξάγεται παγκοσμίως για την χρήση των Βιολογικών Τεχνολογιών

© 2016 nured.uowm.gr