Εργαστηριακές Δραστηριότητες για τη Διδασκαλία Bιολογικών Εννοιών

7ο εξάμηνο, 8ο εξάμηνο, Φυσικές Επιστήμες

Διδάσκουσα - ων Παπαδοπούλου Πηνελόπη
Κωδικός Μαθήματος 1606Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3 (4ECTS)
Τύπος μαθήματος Ελεύθερης Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Κατεύθυνσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/NURED103/

Περιεχόμενο μαθήματος

Στοιχεία μοριακής και κυτταρικής βιολογίας, οι βασικές εργαστηριακές βιολογικές τεχνικές παρατήρησης, η βιοποικιλότητα του πλανήτη και η οργάνωση της και η σημασία της, οι βασικές βιολογικές τεχνολογίες και ζητήματα βιοηθικής, η θεωρία της εξέλιξης, ως ερμηνευτικό πλαίσιο των θεμελιωδών χαρακτηριστικών της βιόσφαιρας. Συγκεκριμένα: • Οι βασικές εργαστηριακές βιολογικές τεχνικές παρατήρησης Ι • Οι βασικές εργαστηριακές βιολογικές τεχνικές παρατήρησης ΙΙ (Εφαρμογή σε φυτικά κύτταρα) • Οι βασικές εργαστηριακές βιολογικές τεχνικές παρατήρησης ΙΙ (Εφαρμογή σε ζωικά κύτταρα) • Οι βασικές εργαστηριακές βιολογικές τεχνικές παρατήρησης ΙΙΙ (Μικρόβια) • Η τεχνολογικά υποβοηθούμενη παρατήρηση στην εκπαίδευση • Στοιχεία μοριακής και κυτταρικής βιολογίας, • η θεωρία της εξέλιξης, ως ερμηνευτικό πλαίσιο των θεμελιωδών χαρακτηριστικών της βιόσφαιρας • Η βιοποικιλότητα του πλανήτη και η οργάνωση της και η σημασία της, • Οι βασικές βιολογικές τεχνολογίες και σύγχρονα ζητήματα βιοηθικής,.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση