Δραματοποίηση

7ο εξάμηνο, Θεατρικό Παιχνίδι - Κουκλοθέατρο

Διδάσκουσα - ων Γαργαλιάνος Σταμάτης
Κωδικός Μαθήματος 1905Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3 (τρεις)
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3 (τρεις)
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι

Περιεχόμενο μαθήματος

Στο μαθήμα αυτό διδάσκονται ασκήσεις όπως η «Είσοδος-΄Εξοδος σε Ακινησία», το «Φανταστικό Ποτάμι», το «Θιβετιανό Μοναστήρι», η «Είσοδος-΄Εξοδος σε μια κίνηση», η «Τάμπουλα Ράζα», η «Είσοδος-΄Εξοδος με Εντολές», η «Δεκαβάθμια Κλίμακα Κινήσεων», το «Φανταστικό Κουτί», η «Ισορροπία του Κλόουν», η «Είσοδος- ΄Εξοδος σε μια συζήτηση», καθώς και έννοιες όπως η διαφορά ανάμεσα σε Δραματοποίηση και Σκηνοθεσία, η χρήση των τεχνικών του Αναλόγιου στη Δραματοποίηση, κ.ά. Δραματοποιούνται επί μέρους κατηγορίες κειμένων, θεατρικών και μη, όπως παραμύθια, διηγήματα, ειδήσεις από τα ΜΜΕ που αφορούν παιδιά, παροιμίες, τραγούδια, μύθοι, παραδόσεις, έθιμα, ιδιωματικές εκφράσεις, προσωπικές εμπειρίες των μικρών παιδιών ή των γονέων τους κ.ά.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση