Δραματοποίηση

7ο εξάμηνο, Θεατρικό Παιχνίδι - Κουκλοθέατρο

Διδάσκουσα - ων Γαργαλιάνος Σταμάτης
Κωδικός Μαθήματος 1905Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/

Περιεχόμενο

Στο μαθήμα αυτό διδάσκονται ασκήσεις όπως η «Είσοδος – ́Εξοδος σε Ακινησία», το «Φανταστικό Ποτάμι», το «Θιβετιανό Μοναστήρι», η «Είσοδος – ́Εξοδος σε μια κίνηση», η «Τάμπουλα Ράζα», η «Είσοδος – ́Εξοδος με Εντολές», η «Δεκαβάθμια Κλίμακα Κινήσεων», το «Φανταστικό Κουτί», η «Ισορροπία του Κλόουν», η «Είσοδος – ́Εξοδος σε μια συζήτηση», καθώς και έννοιες όπως η διαφορά ανάμεσα σε Δραματοποίηση και Σκηνοθεσία, η χρήση των τεχνικών του Αναλόγιου στη Δραματοποίηση, κ.ά. Δραματοποιούνται επί μέρους κατηγορίες κειμένων, θεατρικών και μη, όπως παραμύθια, διηγήματα, ειδήσεις από τα ΜΜΕ που αφορούν παιδιά, παροιμίες, τραγούδια, μύθοι, παραδόσεις, έθιμα, ιδιωματικές εκφράσεις, προσωπικές εμπειρίες των μικρών παιδιών ή των γονέων τους κ.ά.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές του μαθήματος αυτού στο τέλος του εξαμήνου θα κατέχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων σε ζητήματα Δραματοποίησης. Αυτές θα βασίζονται στη γενική μεταλυκειακή εκπαίδευση τους και θα υποστηρίζεται από επιστημονικά συγγράμματα υψηλού επιπέδου. Επίσης οι γνώσεις τους θα περιλαμβάνουν και θεωρίες που πηγάζουν από σύγχρονες εξελίξεις του γνωστικού αυτού αντικείμενου. Θα είναι σε θέση να χειρίζονται τις γνώσεις που απέκτησαν με μια προσέγγιση που θα αποδεικνύει μια σχετική επαγγελματική προσέγγιση του αντικείμενου του Νηπιαγωγού ή, γενικά, του επαγγέλματος τους. Επίσης θα διαθέτουν ικανότητες που θα αποδεικνύονται με την ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρημάτων και την επίλυση προβλημάτων στο πλαίσιο του γνωστικού τους παιδαγωγικού πεδίου. Θα έχουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν σχετικά στοιχειά της γενικότερης Παιδαγωγικής Επιστήμης για να προβαίνουν σε κρίσεις και προβληματισμούς σε συναφή καλλιτεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά ή ηθικά ζητήματα. Επίσης θα είναι ικανοί να μεταδίδουν απόψεις, ιδέες, πληροφορίες, ερωτήματα και λύσεις τόσο σε ειδικό όσο και σε όχι ειδικό ακροατήριο. Τέλος θα καταφέρουν να αναπτύξουν εκείνες τις ικανότητες απόκτησης γνώσεων, ακριβώς όσες τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακές η άλλες σπουδές χωρίς να προσφεύγουν στη βοήθεια προηγούμενων καθηγητών ή σχετικών εγχειριδίων.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση