Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση

8ο εξάμηνο, Λογοτεχνία

Διδάσκουσα - ων Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος
Κωδικός Μαθήματος 1010Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Ειδικότητας
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/NURED194/

Περιεχόμενο

 • Σύντομη ιστορική επισκόπηση της πορείας και της εξέλιξης της Δημιουργικής Γραφής στη διεθνή και την ελληνική πραγματικότητα
 • Η θεωρία της Δημιουργικής Γραφής – διασάφηση του όρου και των ορίων της
 • Η Δημιουργική Γραφή ως γνωστικό αντικείμενο
 • Η Δημιουργική Γραφή στην Εκπαίδευση – Ψηφιακή Αφήγηση
 • Η έννοια του Εργαστηρίου – η Λογοτεχνία εκ των ένδον
 • Η σύνθεση των κειμένων
 • Σκηνικό
 • Χαρακτήρες
 • Πλοκή
 • Αφηγητής και οπτική γωνία
 • Προβλήματα χρόνου
 • Επιμέλεια κειμένων – η σύγχρονη εκδοτική παραγωγή

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με το γνωστικό αντικείμενο της Δημιουργικής Γραφής, θα μελετήσουν τις σύγχρονες τάσεις στην κριτική και στη θεωρία της Δημιουργικής Γραφής και θα γνωρίσουν πώς συγκροτείται ένα κατάλληλο επιστημονικό και δημιουργικό εργαστηριακό περιβάλλον της Δημιουργικής Γραφής. Θα αποκτήσουν σταδιακά ένα θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο στον κλάδο, αλλά και τις δεξιότητες που τους καθιστούν ικανούς να απασχοληθούν σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με την εκπαίδευση, όπως και με τις ανάγκες της πολιτισμικής αγοράς ευρύτερα. Θα εκτιμήσουν με διαφορετικό τρόπο τον ρόλο της ενεργούς συμμετοχής στην ανάγνωση της Λογοτεχνίας και θα γίνουν καλύτεροι αναγνώστες σε προσωπικό επίπεδο. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύνθεση και παρουσίαση των δικών τους προσωπικών λογοτεχνικών (σε πεζή και ποιητική φόρμα) και όχι μόνο κειμένων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα έχουν κατανοήσει:

 • τη σημασία και την αξία της Δημιουργικής Γραφής και της κριτικής ανάγνωσης γενικότερα στη ζωή του ανθρώπου
 • τη δομή και τον στόχο της σύνθεσης και κατασκευής μίας λογοτεχνικής ιστορίας
 • τα βασικά συστατικά ενός λογοτεχνικού κειμένου (σκηνικό, χαρακτήρες, πλοκή, αφηγητής, οπτική γωνία, προβλήματα χρόνου)
 • τους τρόπους πρόσληψης και ανταπόκρισης του αναγνωστικού κοινού στη λογοτεχνία της εποχής του, αλλά και στα κλασικά έργα
 • τη διάκριση της μαζικής κουλτούρας από την αυθεντική παραγωγή και τον ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των εκδοτικών οίκων στην προώθηση λογοτεχνικών κειμένων αμφίβολης ή και κακής ποιότητας
 • να αρχίσουν να αποκτούν δεξιότητες που τους καθιστούν ικανούς να μεταλαμπαδεύσουν στον χώρο της έρευνας, της εκπαίδευσης και της πολιτισμικής «αγοράς» ευρύτερα των γνώσεων που απέκτησαν

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση