Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση

8ο εξάμηνο, Λογοτεχνία

Διδάσκουσα - ων Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος
Κωδικός Μαθήματος 1010Ε
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής
Προαπαιτούμενα μαθήματα Ελληνική Λογοτεχνία Ι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα μελετήσουν τους επιστημολογικούς όρους συγκρότησης της Δημιουργικής Γραφής σε πανεπιστημιακό γνωστικό αντικείμενο και της ιδιαιτερότητές τους. Στη συνέχεια θα εμβαθύνουν στον τρόπο της διδακτικής μετάθεσης ενός γνωστικού αντικειμένου και στις ενδεδειγμένες διδακτικές προτάσεις για τους μικρούς μαθητές. Η προσωπική εμπλοκή στη διαδικασία της γραφής θα οδηγήσει σταδιακά τους φοιτητές στην απόκτηση της ευχέρειας όχι μόνο να μπορούν οι ίδιοι, ασπαζόμενοι την εκ των ένδον προσέγγιση της Λογοτεχνίας που προτείνει η Δημιουργική Γραφή, να διδάσκουν τις ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής σε παιδιά, αλλά και να μπορούν να αναδείξουν εκείνα τα σημεία του λογοτεχνικού κειμένου που το καθιστούν ένα ελκυστικό ανάγνωσμα και ταυτόχρονα ένα πολυεπίπεδο πολιτισμικό γεγονός. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν τα εφόδια για να γίνουν επαρκέστεροι και ουσιαστικότεροι αναγνώστες. Η σύνθεση προσωπικών λογοτεχνικών κειμένων θα αποτελέσει το τελευταίο στάδιο των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Στο τέλος του μαθήματος θα είναι σε θέση να κοινοποιούν πληροφορίες, ιδέες και σχετικές με την ένταξη της Δημιουργικής Γραφής στα Αναλυτικά Προγράμματα όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης. Θα έχουν ακόμα αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.

Γενικές ικανότητες

Ομαδική εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Περιεχόμενο μαθήματος

Η Δημιουργική Γραφή και ο τρόπος της διδακτικής της συγκρότησης σε γνωστικό αντικείμενο. Η διδακτική μετάθεση της Δημιουργικής Γραφής. Διδακτικοί σκοποί και στόχοι της Δημιουργικής Γραφής στη σύγχρονη ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Το εργαστήριο και η έννοια της ανάπτυξης και καλλιέργειας της δημιουργικότητας σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Διδακτικές προτάσεις Δημιουργικής Γραφής για την Εκπαίδευση.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Στην αίθουσα σε εργαστηριακή λογική
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Microsoft Word Scratch
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Την ηλεκτρονική πλατφόρμα και το προσωπικό μου ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τον προσωπικό μου λογαριασμό στο skype
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 36
Εργαστηριακές ασκήσεις 25
Προετοιμασία για ατομικές και ομαδικές ασκήσες 14
Ατομική παραγωγή λογοτεχνικού κειμένου 25
Προετοιμασία για εξετάσεις 25
Σύνολο Μαθήματος 125
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Οι εργασίες, αλλά και τα προσωπικά κείμενα των φοιτητών εκτίθενται σε κοινή αξιολόγηση και υπόκεινται τη λογική της αντιμετώπισης-διόρθωσης εργαστηριακού χαρακτήρα.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Harper, G. & Kroll, J. (2008) Practice, Research and Pedagogy. Clevedon, Buffalo, Torodo: Multilingual Matters LTD. Gill, J. (2008). Writing for Children and Young Adults, in Graeme Harper (Eds) Creative Writing Guidebook. New York: Continuum, 97-110. Myers, D.G. (2006). The Elephants Teach. Chicago and London: The University of Chicago Press. Βασιλάκη, Α. & Γιαννακουδάκης, Λ. (2009) Η Δημιουργική Γραφή στο Δημοτικό Σχολείο. Αθήνα: Κέδρος. Σουλιώτης, Μ. (21995), Αλφαβητάριο για την ποίηση. Θεσσαλονίκη, Δεδούση. (2009). Μου αφήνεις πενήντα δραχμές για τσιγάρα; Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Κωτόπουλος, Η. Τ., Βακάλη, Α. & Ζωγράφου Μαρία (2013) Η Δημιουργική Γραφή στο Νηπιαγωγείο. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Writing and Pedagogy

© 2016 nured.uowm.gr