Διδακτική της Πληροφορικής και των ΤΠΕ

5ο εξάμηνο, Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση

Διδάσκουσα - ων Μπράτιτσης Θαρρενός
Κωδικός Μαθήματος 2216Y
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 4
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 5
Τύπος μαθήματος Ειδικού υποβάθρου, Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογή
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED267/

Περιεχόμενο

  1. Η πληροφορική στα προγράμματα σπουδών – Ιστορική αναδρομή και Υπάρχουσα κατάσταση
  2. Σχεδιασμός μικροδιδασκαλιών
  3. Διαθεματικές προσεγγίσεις διδασκαλίας της πληροφορικής
  4. Βασικές έννοιες πληροφορικής
  5. Δομή Υπολογιστικού Συστήματος
  6. Προγραμματιστική σκέψη

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αφορά στη διδακτική της Πληροφορικής, ως θεμελιώδους συνιστώσας των σύγχρονων αναλυτικών προγραμμάτων.
Οι φοιτητές αποκτούν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον τρόπο ενσωμάτωσης της πληροφορικής στο αναλυτικό πρόγραμμα, στο σύνολο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, εστιάζουν ειδικότερα στη διδακτική της πληροφορικής στο νηπιαγωγείο. Αποκτούν το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο, μελετώντας τις αντίστοιχες θεωρίες μάθησης, αλλά και γνωστικό υπόβαθρο, διδασκόμενοι έννοιες και γνώσεις που καλούνται γνωρίζουν για να θεραπεύσουν το γνωστικό αντικείμενο μέσω του διδακτικού τους έργου.
Μελετούν σε βάθος τα επίσημα προγράμματα σπουδών και εκπαιδεύονται στους τρόπους και τις τεχνικές με τις οποίες προσεγγίζεται το αντικείμενο της πληροφορικής σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και κυρίως στο νηπιαγωγείο.
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές είναι σε θέση να:

  • γνωρίζουν τις απαραίτητες έννοιες και τα θέματα πληροφορικής
  • σχεδιάζουν ολοκληρωμένες διδασκαλίες
  • γνωρίζουν τις σχετικές θεωρίες μάθησης και τους τρόπους εφαρμογής τους στη διδακτική πράξη

© 2016 nured.uowm.gr