Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και Διδακτικό Υλικό

3ο εξάμηνο, Παιδαγωγική

Διδάσκουσα - ων Παλαιολόγου Νεκταρία
Κωδικός Μαθήματος 0709Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Ειδικού υπόβαθρου
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED277/

Περιεχόμενο

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές θεματικές ενότητες:

  • Διαπολιτισμική Διδακτική: μοντέλα διδασκαλίας
  • Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και διδακτικό υλικό
  • Παρουσίαση διδακτικού υλικού για διδασκαλία σε πολυπολιτισμικές τάξεις

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές αναμένεται να έχουν αναπτύξει μια σειρά από γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα εξής:

  • Να έχουν ενημερωθεί για τα διαφορετικά μοντέλα διδασκαλίας στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές τάξεις.
  • Να έχουν εξοικειωθεί με το διδακτικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διδασκαλία σε πολυπολιτισμικές τάξεις

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση