Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Παιδαγωγική

3ο εξάμηνο, 7ο εξάμηνο, Παιδαγωγική

Διδάσκουσα - ων Παλαιολόγου Νεκταρία
Κωδικός Μαθήματος 0704Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Γενικού υπόβαθρου
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED276/

Περιεχόμενο

Στο μάθημα οι φοιτητές καλούνται να αναζητήσουν πληροφορίες από τη βιβλιογραφία και το διαδίκτυο για τη ΔΕ και μέσα από το διάλογο να ανταλλάξουν απόψεις και να εμβαθύνουν τον τρόπο σκέψης τους όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή της ΔΕ στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές τάξεις.Επιδιώκεται η ανάπτυξη προσωπικής ευαισθησίας, η άρση των όποιων προκαταλήψεων και στερεοτύπων απέναντι στο διαφορετικό και η καλλιέργεια υψηλών προσδοκιών για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από την όποια προσωπική, πολιτισμική και κοινωνική διαφορετικότητά τους. Η εξοικείωση με τις εκπαιδευτικές και γλωσσικές πολιτικές που ακολουθούνται σε άλλες χώρες του εξωτερικού για τους μετανάστες μαθητές αποτελούν χρήσιμο εφόδιο και γνώση για τις εναλλακτικές επιλογές που υπάρχουν σε επίπεδο εκπαίδευσης.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές αναμένεται να έχουν αναπτύξει μια σειρά από γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα εξής:

  • Να έχουν αποκτήσει βασικές θεωρητικές γνώσεις στο ευρύ πεδίο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΕ) και να κατανοούν τις ομοιότητες και διαφορές με συναφή ή παρόμοια πεδία (πχ.Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση, Αντιρατσιστική Εκπαίδευση).
  • Να έχουν αποκτήσει γνώσεις για την εφαρμογή της ΔΕ σε σε πολυπολιτισμικές σχολικές τάξεις στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.
  • Να έχουν αντιληφθεί τη δυναμική της σχολικής τάξης σε μια διαπολιτισμική προοπτική αλληλεπίδρασης, επικοινωνίας και ίσων ευκαιριών για όλους τους διαφορετικούς μαθητές.
  • Να μπορούν να κατανοούν την όποια διαφορετικότητα σε επίπεδο σχολικής τάξης με τρόπο που να προάγεται η αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ όλων των διαφορετικών μαθητών

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση