Διαχρονία και Συγχρονία της Ελληνικής Γλώσσας

2ο εξάμηνο, Ελληνική Γλώσσα

Διδάσκουσα - ων Ντίνας Κωνσταντίνος
Κωδικός Μαθήματος 0914Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 4
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Γενικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/modules/course_info/index.php?course=NURED129

Περιεχόμενο

Διάγραμμα μαθημάτων

 1. Σύντομη ιστορία της ελληνικής γλώσσας από την ΙΕ περίοδο ως τις μέρες μας:
  1. Οι αρχές της ελληνικής γλώσσας
   Η ινδοευρωπαϊκή γλώσσα
   Σχέσεις της ελληνικής με τις άλλες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες
   Η προελληνική
  2. Η αρχαία ελληνική
   Tα ελληνικά συστήματα γραφής (Κρητομηκυναϊκή – Γραμμική Β’ – Το ελληνικό αλφάβητο)
   Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της αρχαίας ελληνικής
   Oι αρχαίες ελληνικές γεωγραφικές και λογοτεχνικές διάλεκτοι
  3. Η ελληνική γλώσσα των μετακλασικών χρόνων
   Η Κοινή των ελληνιστικών χρόνων (Πηγές της Κοινής, Η απλοποίηση της γραφής)
   Ο αττικισμός
  4. Η μεσαιωνική και νέα ελληνική γλώσσα
   Χαρακτηριστικά της μεσαιωνικής ελληνικής
   Διάλεκτοι και ιδιώματα της νέας ελληνικής
  5. Το γλωσσικό ζήτημα
   Από τον αττικισμό έως την καθιέρωση της Κοινής Νεοελληνικής
   Από την καθιέρωση της Κοινής Νεοελληνικής έως σήμερα
 2. Η σύγχρονη νεοελληνική γλώσσα (περιγραφή και ανάλυση):
  1. Η συντακτική δομή της γλώσσας
  2. Οι γραμματικές κατηγορίες
  3. Οι λειτουργικές και άλλες συντακτικές κατηγορίες
  4. Η συντακτική ανάλυση
  5. Σημασιολογία και Λεξιλόγιο της νέας ελληνικής

Μαθησιακά αποτελέσματα

Η ενημέρωση των φοιτητών και ο προβληματισμός τους πάνω σε βασικά ζητήματα της ελληνικής γλώσσας στην ιστορική διαδρομή της (διαχρονία) και η αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων συγχρονίας της ελληνικής γλώσσας.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση