Ανάπτυξη Ψηφιακού Υλικού και Διδακτικών Σεναρίων με ΤΠΕ

4ο εξάμηνο, Πληροφορική

Διδάσκουσα - ων Μπράτιτσης Θαρρενός
Κωδικός Μαθήματος 1306Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED266/

Περιεχόμενο

  1. Αναζήτηση και Ψηφιοποίηση υλικού
  2. Πνευματικά δικαιώματα στο διαδίκτυο
  3. Δημιουργία και επεξεργασία εικόνας και ψηφιακή φωτογραφία
  4. Δημιουργία και επεξεργασία ήχου
  5. Δημιουργία και επεξεργασία βίντεο
  6. Σχεδιασμός διδασκαλιών

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα εστιάζει στην αξιοποίηση των ΤΠΕ για το σχεδιασμό διαθεματικών διδακτικών προσεγγίσεων. Οι φοιτητές διδάσκονται σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις με την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Μαθαίνουν πώς να δημιουργούν το δικό τους ψηφιακό υλικό, είτε με ιδία μέσα είτε με επεξεργασία υφιστάμενου ψηφιακού υλικού. Επιπλέον μαθαίνουν πως να εντάσσουν το ψηφιακό υλικό σε εκπαιδευτικά σενάρια και να σχεδιάζουν ολοκληρωμένες διδασκαλίες (σχέδια μαθήματος).
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές είναι σε θέση να:

  • αξιοποιούν τεχνολογικά προϊόντα στη διδασκαλία τους
  • σχεδιάζουν ολοκληρωμένες διδασκαλίες με χρήση τεχνολογίας
  • αναζητούν/δημιουργούν ψηφιακό διδακτικό υλικό
  • κατανοούν τους τρόπους ένταξης των ΤΠΕ στη διδασκαλία

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση