Αγωγή Υγείας

7ο εξάμηνο, Φυσικές Επιστήμες

Διδάσκουσα - ων Παπαδοπούλου Πηνελόπη
Κωδικός Μαθήματος 1607Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Γενικού υποβάθρου, Ανάπτυξης δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED258/

Περιεχόμενο

 • Ζητήματα ορισμών: Υγεία και ασθένεια. Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας
 • Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις συμπεριφορές υγείας
 • Βασικές θεωρίες Αγωγής Υγείας και πρότυπα σχεδιασμού προγραμμάτων Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας
 • Οι αντιλήψεις των παιδιών για το ανθρώπινο σώμα, την υγεία και την ασθένεια
 • Ζητήματα διατροφικής αγωγής
 • Ζητήματα στοματικής υγείας
 • Ζητήματα κυκλοφοριακής αγωγής
 • Ζητήματα αγωγής καταναλωτή
 • Η Αγωγή Υγείας στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα
 • Εκπαιδευτικό υλικό και κριτήρια επιλογής
 • Σχεδιασμός Σχολικών Προγραμμάτων Προαγωγής και Αγωγής Υγείας για μικρές ηλικίες
 • Η συνεργασία με τους γονείς και την κοινότητα

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να είναι σε θέση να αντιληφθούν την ουσία και την χρησιμότητα της Αγωγής Υγείας και να γνωρίζουν τις βασικές αρχές και μεθόδους της Αγωγής Υγείας καθώς και της εφαρμογής της στην εκπαίδευση.
Συγκεκριμένα, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται:

 • Να αποκτήσουν γνώσεις που σχετίζονται με την υγεία και την ασθένεια στις σύγχρονες διαστάσεις τους.
 • Να κατανοήσουν ότι η διατήρηση της υγείας και η πρόληψη της ασθένειας είναι πολυπαραγοντικές διαδικασίες
 • Να αποκτήσουν γνώσεις των βασικών παραγόντων που συντελούν στην διατήρηση της υγείας και στην πρόληψη της ασθένειας
 • Να αποκτήσουν γνώσεις των βασικών θεωριών και μοντέλων της Αγωγής Υγείας
 • Να αποκτήσουν γνώσεις των ποικίλων διδακτικών μεθοδολογιών της Αγωγής Υγείας
 • Να κατανοήσουν τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές των παιδιών προσχολικής ηλικίας σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία
 • Να γνωρίζουν τα σημαντικά ζητήματα για την υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών της προσχολικής ηλικίας
 • Να μάθουν τα θέματα Αγωγής Υγείας και τη διδακτική μεθοδολογία που είναι κατάλληλα για την προσχολική αγωγή
 • Να αποκτήσουν την ικανότητα να σχεδιάζουν σχολικά προγράμματα Αγωγής Υγείας με αναφορά στις μικρές ηλικίες

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση