Γραμματεία Τμήματος

2η Προκήρυξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για Σπουδές Erasmus+ το χειμερινό εξάμηνο 2024-2025

Σχετικά αρχεία 2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2024-2025 (917 kB)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών κατά το εαρινό εξάμηνο 2023-24

Σχετικά αρχεία ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ sign (387 kB)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας”, με κωδικό ΟΠΣ 6003868 στο Πρόγραμμα “Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή” για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 – Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Αφορά το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής. Σχετικά αρχεία Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος_ΠΤΝ ΨΘΙΣ469Β7Κ-Ρ99 (362 kB)

Πρόγραμμα Υποτροφιών PeopleCert

Σχετικά αρχεία Υποτροφίες PeopleCert 2ος κύκλος - Ανακοίνωση.pdf.pdf (2 MB)

Τσεχία: Χορήγηση υποτροφιών για θερινά προγράμματα σλαβικών σπουδών 2024

Σχετικά αρχεία ΤΣΕΧΙΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ (3 MB)ΤΣΕΧΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2024.pdf.pdf (84 kB)

Επικύρωση τροποποίησης οριστικού πίνακα κατάταξης αποτελεσμάτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, για την επιλογή Νέων Επιστημόνων κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2023-2024 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6003868, στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024», αρ. πρωτ. πρόσκλησης 862/12-01-2024 (ΑΔΑ 9ΟΑ1469Β7Κ-ΜΚΙ)

Σχετικά αρχεία 509_7.2.1_Επικύρωση οριστικού πίνακα αξιολ προτ_Τμήμα Νηπιαγωγών_81143 (173 kB)

Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους, Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» – Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 81143 και Ε.Υ. την κ. Σκαλίδη Χαρίκλεια

Σχετικά αρχεία 508_7.2.21_Έγκριση οριστικού πίνακα_Τμήμα Νηπιαγωγών_81143 (170 kB)

Αναβολή διδασκαλίας μαθημάτων λόγω ασθενείας – Πλιόγκου

Τα παρακάτω μαθήματα της κ. Πλιόγκου δεν θα πραγματοποιηθούν αυτήν την εβδομάδα λόγω ασθένειας. 0704Υ – ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ / ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 2202Υ –...   Περισσότερα

Ανακοίνωση – μάθημα 0919Ε – Ψηφιακοί Γραμματισμοί στην Προσχολική και Πρωτοσχολική Ηλικία

Σχετικά αρχεία ανακοίνωση_Ψηφιακοί Γραμματισμοί στην Προσχολική και Πρωτοσχολική Ηλικία (403 kB)

Ανακοίνωση για μαθήματα από έκτακτο διδακτικό προσωπικό

Επειδή η διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων δεν είναι εφικτό να αρχίσει με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου, θα υπάρξει νεότερη σχετική ανακοίνωση. Δ’ Εξαμ....   Περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το μάθημα 2213Υ

ΜΑΘΗΜΑ 2213Υ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η μετακίνηση φοιτητών και φοιτητριών στο μάθημα 2213Υ από το 1ο στο 2ο τμήμα και αντίθετα γίνεται ΜΟΝΟΝ για σοβαρούς...   Περισσότερα

Ανακοίνωση – Υποχρεωτικές παρουσίες στα μαθήματα διδακτικής

Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που παρακολουθούν μαθήματα διδακτικής του 3ου έτους θα πρέπει να είναι παρόντες/ούσες...   Περισσότερα

Ωρολόγιο πρόγραμμα και δηλώσεις μαθημάτων Εαρινού εξαμήνου 2023-2024

Ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2023-2024 Έναρξη: Παρασκευή 16/02/2024            Λήξη: Τρίτη 20/02/2024 Έχουν γίνει αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα Παρακάτω οι...   Περισσότερα

Ανακοινώσεις πρακτικής άσκησης (μικρής & μεγάλης) Εαρινό εξάμηνο 2023 – 2024

Παρακάτω ανακοινώσεις / οδηγίες σχετικά με τα μαθήματα : 2213Υ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΑΡΑΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΙ 2219Υ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ,...   Περισσότερα

Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Σύντομα θα ανακοινωθούν οδηγίες για την δήλωση μαθημάτων. Το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο έχει αναρτηθεί στο παρακάτω σύνδεσμο: Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Τα μαθήματα ξεκινούν στις 19/02/2024 Σχετικές...   Περισσότερα

Ενημέρωση για επιμορφωτική δράση στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος

Επισυνάπτεται πρόσκληση για την πιλοτική εφαρμογή ενός βιωματικού σεμιναρίου που απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των γνωστικών αντικειμένων. Η εστίαση του σεμιναρίου...   Περισσότερα

Υποτροφίες από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ για ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Σχετικά αρχεία ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΕΞΩΤ. 22-23 με ΑΔΑ.pdf.pdf (969 kB)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024

Σχετικά αρχεία 6Ξ5Ξ469Β7Κ-ΡΥΩ (227 kB)Αίτηση-για-τη-Πρόσκληση-Εκδήλωσης Εντεταλμένω (83 kB)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ (53 kB)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ (002) (55 kB)

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας – προσωρινός πίνακας ΠΤΝ

Επικύρωση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους, Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» –...   Περισσότερα

Ενημέρωση για επιμορφωτική δράση στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος

Επισυνάπτεται πρόσκληση για την πιλοτική εφαρμογή ενός βιωματικού σεμιναρίου που απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των γνωστικών αντικειμένων. Η εστίαση του σεμιναρίου...   Περισσότερα

© 2016 nured.uowm.gr